Projektu aktualitātes

jelgava 2203

Otrdien, 2016. gada 22. martā pulksten 11.00 Zemgales reģiona Kompetenču attīstības centrā Jelgavā notika seminārs “Pieaugušo izglītība un kvalitāte”.
Seminārs risinājās IZM Erasmus+ projekta “Nacionālie koordinatori Eiropas programmas īstenošanai pieaugušo izglītības jomā” ietvaros. Projekts turpinās vairākus gadus, 2016. un 2017.gadā akcentējot jautājumus, kas saistīti ar neformālās izglītības atzīšanu un kritērijiem, pēc kuriem vērtēt pieaugušo izglītības pakalpojumu kv

alitāti.

Semināru atklāja Izglītības un zinātnes ministrijas valsts sekretāres vietniece Evija Papule.

Būtisks solis ceļā uz kvalitatīvu neformālo pieaugušo izglītību katrā pašvaldībā, ir metodoloģiski pareizi organizēts izglītības pakalpojuma iepirkums. Kā to veikt, stāstīja Izglītības kvalitātes valsts dienesta vadītājas vietniece Andra Šēnberga.

Ārpus formālās izglītības atzīšana ir viens no veidiem, kā palielināt pieaugušo iesaisti izglītības aktivitātēs. Izglītības un zinātnes ministrijas (IZM) Politikas iniciatīvu un attīstības departamenta vecākā eksperte Inese Stūre analizēja kārtību, kādā šobrīd Latvijā notiek neformālās izglītības atzīšana, un šī procesa efektivitāti.
Par akadēmiskās vides un nozares profesionāļu sadarbību, nodrošinot kvalitatīvu izglītību pieaugušajiem, pieredzē dalījās Latvijas Lauksaimniecības Universitātes Mūžizglītības centra vadītāja Ilvita Švāne.

Dienas otrajā pusē semināra dalībniekiem pēc izvēles bija iespēja pieteikties un piedalīties tiešsaistes treniņā, apgūstot EPALE -- Eiropas daudzvalodu virtuālās platformas pieaugušo izglītībai – lietošanu.