ES fondi
Smiltenes tehnikumā īstenots vērienīgs modernizācijas projekts

Smiltenes tehnikumā ar Eiropas Savienības fondu finansējuma atbalstu atklāta modernizēta un labiekārtota dienesta viesnīca. 1968. gadā celtā un tagad pilnībā modernizētā ēka ir daļa no infrastruktūras pārmaiņām, kas rada iespēju audzēkņiem dzīvot mūsdienu prasībām atbilstošās telpās ar jaunām mēbelēm un aprīkojumu.

Viesnīcas rekonstrukcijas gaitā nomainīts ēkas jumts, nokrāsota un nosiltināta fasāde. Jaunajā dienesta viesnīcā varēs izmitināt 144 audzēkņus un iecerēts, ka pirmie to apdzīvos pirmo kursu jaunieši. Viesnīca veidota kā dzīvokļa tipa, vienā istabiņā varēs dzīvot divi līdz trīs jaunieši. Katrā stāvā ir ierīkotas divas virtuves un trīs gaišas, omulīgas atpūtas telpas.

Dienesta viesnīcas pirmajā stāvā izbūvētas istabiņas audzēkņiem ar kustību traucējumiem. Šeit atradīsies arī skolas bibliotēka, medpunkts un telpas dienesta viesnīcas skolotājiem. Viesnīcas pagrabstāvā ierīkota telpa veļas mazgāšanai.

Smiltenes tehnikumam ir daudz sadarbības partneru ārvalstīs un par skolas izglītības piedāvājumu interesi izrādījuši ne vien vietējie, bet arī ārzemju jaunieši. Papildu telpas dzīvošanai ir būtiska nepieciešamība, tehnikumam attīstot mūžizglītības programmu piedāvājumu.

Tehnikuma modernizācijas projekta ietvaros izbūvēta manēža arī nākamo ceļu būvtehniķu un hidrobūvtehniķu apmācībai. Tajā jaunieši varēs praktiski darboties visu gadu, neatkarīgi no laikapstākļiem. Manēžā ir arī liela klase teorētiskajām apmācībām un atsevišķa telpa traktortehnikas un apkalpojošās tehnikas novietošanai, kurās tiks veiktas ikdienas apkopes un plānveida remontdarbi.

Ēkā notiks arī atsevišķas praktiskās nodarbības celtniecības un ceļu būves mašīnu tehniķiem, šeit iecerēts rīkot arī meistarklases. Uz tām plānots aicināt ne vien skolas audzēkņus, bet arī interesentus no vietējiem uzņēmumiem. Uzņēmēji šeit varēs izraudzīties nākamos kolēģus, bet jaunieši satiksies ar profesionālās kvalifikācijas prakses vadītājiem.

Projekta ietvaros skolas teritoriālajā struktūrvienībā Alsviķos dienesta viesnīcā uzstādīts diagonālais pacēlājs un pilnībā atjaunots ūdensvads, kanalizācijas sistēma dienesta viesnīcā, kā arī atjaunotas dušas telpas.

Smiltenes tehnikuma modernizācijas projekta ietvaros ieguldīts Eiropas Savienības struktūrfondu un valsts budžeta finansējums vairāk nekā 2,1 miljonu eiro apjomā.
Lai nodrošinātu modernu, jaunajam izglītības saturam atbilstošu mācību vides infrastruktūru, Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) investīciju projektu ietvaros profesionālās izglītības iestāžu pilnveide tiek veikta visā Latvijā.

ES fondu 2014.-2020. gada plānošanas periodā ir piešķirtas būtiskas investīcijas profesionālās izglītības iestāžu modernizācijai - mācību aprīkojuma un infrastruktūras uzlabošanai. Kopumā ES fondu un valsts budžeta līdzfinansējums 104 miljonu eiro apmērā. Finansējums piešķirts aprīkojuma un iekārtu iegādei 17 prioritāro izglītības tematisko jomu vai programmu grupās, mācību un koplietošanas telpu un āra laukumu infrastruktūras modernizēšanai vai jaunu izveidei, metodiskā centra funkciju stiprināšanai, dabaszinātņu (fizika, ķīmija, bioloģija) un matemātikas kabinetu iekārtošanai un jaunu izveidei, IKT ieviešanai un ergonomiskas mācību vides izveidei. Projekta noslēgumā paredzēts, ka 70-80% profesionālās izglītības iestāžu būs pilnībā modernizētas.

No kreisās: IZM Struktūrfondu departamenta direktora vietniece profesionālās izglītības un mūžizglītības attīstības jomā Ulrika Naumova, Profesionālās un pieaugušo izglītības departamenta direktore Rūta Gintaute – Marihina, Smiltenes tehnikuma direktors Andris Miezītis un Valsts izglītības attīstības aģentūras direktore Dita Traidās.