Projektu aktualitātes

epale maijs izglitiba imigrantiem 08Ceturtdien, 31.maijā, visas dienas garumā notiks ES pieaugušo izglītības elektroniskās platformas EPALE organizēta rakstiska tiešsaistes diskusija par pieaugušo izglītības lomu un izaicinājumiem iebraucēju integrācijas veicināšanā. Diskusijas mērķis ir apkopot būtiskākās atziņas un apmainīties viedokļiem par imigrantu izglītības strīdīgajiem aspektiem. Domu apmaiņu vadīs EPALE tēmu koordinatore Džina Ebnere.

Diskusijas dienaskārtība:
Plkst. 11.00 – 13.00 - izglītība imigrantiem un izpratne par uzņēmējvalsts kultūru
Plkst. 13.00 – 14.00 - starpkultūru izglītība – kā tā tiek realizēta un ar kādām problēmām jāsaskaras
Plkst. 15.00 – 17.00 - ksenofobija un naidīgums – risinājumi, ko sniedz izglītība

Diskusijas dalībnieki aicināti rakstīt un izteikt savu viedokli angļu valodā EPALE vietnē šeit.

Lai gūtu ieskatu par situāciju Latvijā, EPALE publikācijās atrodams pārskats par pilsoniskās sabiedrības ieteikumiem maija sākumā notikušajā publiskajā diskusijā “Imigrācijas risinājumi nākamajai desmitgadei”, secinājumi pēc jaunākajām Latvijā veiktajām aptaujām saistībā ar imigrāciju, kā arī četri projekta “Migrācijas vizualizācija” materiāli, kas var tikt izmantoti gan diskusijas veicināšanai, gan kā mācību materiāli.

ES pieaugušo izglītības elektroniskā platforma EPALE Latvijā tiek attīstīta Izglītības un zinātnes ministrijas Erasmus+ projekta “EPALE Nacionālais atbalsta dienests” ietvaros.