Pedagogiem
skolotājs

Šodien, 2021. gada 6. jūlijā, valdība atbalstīja Izglītības un zinātnes ministrijas rosinājumu par vienreizējas piemaksas piešķiršanu pedagogiem, kuri Covid-19 pandēmijas laikā klātienē īstenoja speciālās pamatizglītības programmas skolēniem ar smagiem garīgās attīstības traucējumiem vai vairākiem smagiem attīstības traucējumiem.

Līdz šim vienreizējas piemaksas par darbu klātienē Covid-19 pandēmijas laikā jau izmaksātas pirmsskolas izglītības iestāžu pedagogiem un speciālās izglītības iestāžu pedagogiem un atbalsta personālam. Šobrīd rasta iespēja piemaksas izmaksāt arī pedagogiem, kuri vispārējās izglītības iestāžu speciālās izglītības klasēs īsteno speciālās pamatizglītības programmu skolēniem ar smagiem garīgās attīstības traucējumiem vai vairākiem smagiem attīstības traucējumiem, kā arī speciālās pamatizglītības programmu skolēniem ar smagiem garīgās attīstības traucējumiem.

Atbilstoši pašvaldību iesniegtai informācijai, mācību procesu speciālajās klasēs speciālās pamatizglītības programmās klātienē nodrošināja 203 pedagogi.  Vienreizējās piemaksas izmaksai šiem pedagogiem kopumā nepieciešami aptuveni 26 000 eiro. Piemaksa rēķināta 300 eiro apmērā par vienu likmi (ieskaitot darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas). Ja pedagogs strādā pilnu likmi un viņam nav nodokļu atvieglojumu, tad pēc nodokļu nomaksas saņemamā summa veido aptuveni 174 eiro eiro.

Ar šodien valdībā izskatīto informatīvo ziņojumu "Par piemaksas piešķiršanu pedagogiem, kuri īsteno speciālās pamatizglītības programmas speciālās izglītības klasēs Covid-19 pandēmijas laikā" un rīkojuma projekts "Par finansējumu atbalsta sniegšanai pedagogiem, kuri īsteno speciālās pamatizglītības programmas speciālās izglītības klasēs Covid-19 pandēmijas laikā" un rīkojuma projektu “Par finansējumu atbalsta sniegšanai pedagogiem, kuri īsteno speciālās pamatizglītības programmas speciālās izglītības klasēs Covid-19 pandēmijas laikā” var iepazīties MK tīmekļvietnē.