IKT projekta koordinatore

Covid- 19 krīzes ierobežojumi skāruši arī sporta nozari, tāpēc valdība šodien, 2020.gada 30.jūnijā, lēma par papildu finansējuma piešķiršanu 5 mil. eiro apmērā krīzes radīto negatīvo seku ietekmes mazināšanai. Tāpat pieņemts lēmums par investīciju 2,6 mil. eiro apmērā sadali vairāku valsts nozīmes sporta infrastruktūras attīstības projektu īstenošanai.

Negatīvās sekas uz sporta nozari būs jūtamas ilgtermiņā, jo prognozējams, ka atsevišķi ierobežojumi saglabāsies vēl ilgstoši. Tāpat tiek pieļauta iespēja, ka būtiski varētu samazināties sporta organizāciju piesaistītais privātais finansējums. Tāpēc valsts sniegtais atbalsts sporta nozarei palīdzēs mazināt krīzes radīto ietekmi un nodrošinās nozares ilgtspēju.

Piešķirtais finansējums 5 milj. eiro apmērā Covid-19 krīzes radīto negatīvo seku ietekmes mazināšanai:
• olimpiskā sporta izcilības programmas īstenošanai (1 400 000 eiro);
• tehniskā atbalsta programmām olimpiskajiem individuālajiem sporta veidiem (600 000 eiro);
• atzīto sporta federāciju pamatdarbības nodrošināšanai, kā arī neolimpiskā sporta izcilības programmas īstenošanai (1 438 649 eiro);
• sabiedriski nozīmīgu tautas, skolu jaunatnes un augstskolu sporta pasākumu organizēšanai Latvijā (500 000 eiro);
• finanšu situācijas stabilizēšanai kapitālsabiedrībās, kurās IZM ir valsts kapitāla daļu turētāja (384 404 eiro);
• finanšu situācijas stabilizēšanai biedrības "Latvijas Olimpiskā komiteja" īpašumā esošajā SIA "Olimpiskais sporta centrs" (376 947 eiro);
• paralimpiskā un pielāgotā sporta attīstībai (300 000 eiro).

Papildus tam valdība atbalstīja 2020. gada valsts sporta budžetā investīcijām paredzētā finansējuma 2 602 000 eiro apmērā novirzīšanu piecu valsts pārvaldībā esošu sporta bāzu attīstībai:
• Daugavas stadiona centrālā sporta laukuma rekonstrukcijai (1 080 688 eiro);
• Murjāņu sporta ģimnāzijas infrastruktūras pilnveidei (1 017 822 eiro);
• Sporta centra "Mežaparks" energoefektivitātes paaugstināšanai (300 000 eiro);
• Sporta centra "Kleisti" jumta remontam (120 000 eiro);
• Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmijas vieglatlētikas manēžas rekonstrukcijas projekta izstrādei (83 490 eiro).

Par sporta nozarei plānotā finansējuma sadali krīzes radīto negatīvo seku ietekmes mazināšanai un investīciju sadali sporta nozares pārstāvji vienojās Latvijas Nacionālās sporta padomes sēdē 17.jūnijā.

Ar šodien valdībā apstiprināto Ministru kabineta rīkojuma projektiem "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem" un "Par prioritārajam pasākumam "Papildu investīcijas valsts nozīmes sporta infrastruktūras attīstības projektu īstenošanai" paredzētā finansējuma sadalījumu 2020.gadā" var iepazīties MK mājaslapā.