Projektu aktualitātes

Starptautiskā zinātniskā konference “Izaicinājumi pieaugušo izglītības kvalitātes pilnveidei” notika 2017. gada 30.maijā Latvijas Nacionālajā bibliotēkā, un tajā piedalījās vairāk nekā 350 pieaugušo izglītības profesionāļu no trim Baltijas valstīm, kā arī Rumānijas, Somijas, Polijas, Beļģijas, Bulgārijas, Nīderlandes un Itālijas.

Konferences ievadrunas teica izglītības un zinātnes ministrs Kārlis Šadurskis, Latvijas Nacionālās bibliotēkas (LNB) direktors Andris Vilks un Latvijas Zinātņu akadēmijas (LZA) prezidents Ojārs Spārītis. Izglītības un zinātnes ministrs uzsvēra, ka pieaugušo izglītībai jāieņem stabila vieta Latvijas kopīgajā izglītības sistēmā, kļūstot par ierastu praksi gan katra cilvēka dzīvē, gan Latvijas darba devēju aktivitātēs. LNB direktors iezīmēja bibliotēku lielo lomu pieaugušo izglītībā un akcentēja nepieciešamību bibliotekāriem apgūt pieaugošo izglītotāju jeb andragoga prasmes,. LZA prezidents ieskicēja galvenos izaicinājumus, ar kuriem karjeras attīstībā un darba meklējumos saskaras Latvijas iedzīvotāji, un kā vienu no pieaugušo izglītības uzdevumiem izvirzīja spēju sniegt cilvēkiem tieši tās zināšanas un prasmes, kas nodrošina gan personības attīstību, gan prasmēm atbilstošu, labi apmaksātu vietu Latvijas darba tirgū.

Izglītības un zinātnes ministrijas mājas lapā ir pieejams konferences darba video straumējuma ieraksts.

Pilna konferences programma un atsevišķas konferences dalībnieku uzstāšanās, kā arī sekciju darba kopsavilkumi ir pieejami IZM mājas lapā.

Starptautiskā zinātniskā konference “Izaicinājumi pieaugušo izglītības kvalitātes pilnveidei” un ar to saistītās aktivitātes tiek finansētas ar Eiropas Komisijas atbalstu IZM Erasmus+ projektu "Nacionālie koordinatori Eiropas programmas īstenošanai pieaugušo izglītības jomā" (Nr.2015-2772/001-001) un “EPALE Nacionālais atbalsta dienests”(Nr. 2016-3137/001-001) ietvaros un LNB Erasmus+ projekta Andragoģija-virtuālā tālmācības sistēma bibliotekāriem (Nr. 2015-1-LT01-KA204-013460) ietvaros.

Konferencē notika trīs paneļdiskusijas par šādām tēmām:

  1. Pieaugušo izglītības politika kvalitātes pilnveidošanai
  2. Pamatprasmju attīstīšana – priekšnoteikums pieaugušo izglītības kvalitātei
  3. Metodes un risinājumi pieaugušo izglītības kvalitātes pilnveidošanai Latvijā

Ar paneļdiskusiju ievadlekcijām uzstājās Eiropas Komisijas nodarbinātības, sociālo lietu un iekļautības jautājumu vecākā eksperte Martina Ni Šelai (Martina Ni Cheallaigh), Latvijas Universitātes prorektore humanitāro un izglītības zinātņu jomā profesore Ina Druviete un Jiveskiles (Somija) universitātes Izglītības vadības institūta direktors Mika Risku (Mika Risku).

Dienas otrajā pusē konferences dalībnieki turpināja darbu četrās sekcijās par jau minētajām tēmām, kā arī sīkāk iztirzās Baltijas valstu pieredzi, veidojot EPALE -- Eiropas pieaugušo izglītības e-platformu. Atsevišķā sekcijā Nacionālās bibliotēkas darbinieki prezentēs starptautisku projektu “Andragoģija: virtuālā tālmācības sistēma bibliotekāriem”, kura ietvaros šobrīd top tālmācības kurss bibliotēku darbiniekiem, ļaujot virtuāli apgūt pieaugušo izglītotāju (andragogu) prasmes.

Konferences ietvaros tika sagatavots un izdots pieaugušo izglītības jautājumiem veltīts zinātnisko publikāciju krājums, ar kura autoriem un publikāciju anotācijām var iepazīties konferences bukletā.