Projektu aktualitātes
ICCS pētījums

Latvijā līdz 2023. gada beigām īstenos Starptautisko  pilsoniskās izglītības pētījumu (IEA International Civic and Citizenship Education Study, IEA ICCS 2022). To paredz ceturtdien, 2020. gada 16. jūlijā, noslēgtais sadarbības līgums starp Izglītības un zinātnes ministriju un Latvijas Universitāti.

Izglītības un zinātnes ministrijas valsts sekretāres vietniece – Politikas iniciatīvu un attīstības departamenta direktore Gunta Arāja norāda: “Dalība Starptautiskajā pilsoniskās izglītības pētījumā sniegs starptautiski salīdzināmus datus, tādēļ tas būs būtisks ieguldījums Latvijas izglītības kvalitātes uzlabošanā turpmāk. Pētījuma analizē gūsim atbildes uz tādiem jautājumiem kā skolēnu loma attiecībā uz globālo pilsonību, vides ilgtspējība, sociālā mijiedarbība skolā, jaunu sociālo mediju izmantošana pilsoniskai iesaistei, digitālā pilsonība, kā arī migrācija un daudzveidība.”

Jau šogad Latvijas Universitātes Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultātes Izglītības pētniecības institūta pētnieki ministrijas uzdevumā uzsāks darbu pie IEA ICCS 2022 izmēģinājuma pētījumu, iesaistot 1600 skolēnu un gandrīz  400 skolotāju no aptuveni 30 skolām visā Latvijā. IEA ICCS 2022 pamatpētījums tiks veikts laikā no 2021. līdz 2023. gadam, savukārt Latvijas rezultāti un plašāka analīze salīdzinājumā ar citām pētījuma dalībvalstīm gaidāma 2023. gada otrajā pusē. Par ICCS 2022 pētījumu interesi ir izrādījušas 38 valstis no četriem kontinentiem. Tāpat šajā pētījuma ciklā Latvija ir viena no 28 dalībvalstīm, kas datus plāno ievākt elektroniski nevis papīra formātā.

IEA ICCS 2022 pētījuma vadītāja Latvijā Ireta Čekse stāsta: “Latvija IEA ICCS pētījumā piedalās jau ceturto reizi, pirmo reizi tam notiekot jau 1999. gadā. Pētījums sniedz Latvijai priekšrocību sekot līdzi piecpadsmit gadus vecu skolēnu pilsonisko zināšanu izaugsmei, un pētīt, kāda ir dinamika jauniešu sagatavotībai pildīt savus pilsoņa pienākumus. Salīdzinot 2009. un 2016. gada rezultātus, Latvijas skolēnu pilsoniskās zināšanas ir nedaudz palielinājušās, bet aizvien starptautiskā salīdzinājumā atpaliekam no Baltijas jūras reģiona demokrātiskajām valstīm, tostarp Igaunijas un Lietuvas.”

Šoreiz daļa no skolēnu testa veidota līdzīgi spēļošanas uzdevumu pamatprincipiem. Tas skolēniem nozīmēs aizraujošāku atbildēšanu uz jautājumiem, jo daļa no tiem vairs nebūs lineāri, kā tas bijis līdz šim. Savukārt izglītības politikas veidotājiem un pētniekiem elektroniskā datu ievākšana un pētījuma rezultāti ļaus novērtēt jaunā kompetencēs balstītā mācību satura pieejas efektivitāti.

IEA ICCS ir pasaulē lielākais starptautiskais un vienīgais pilsoniskās izglītības pētījums. Tā mērķis ir izpētīt jauniešu sagatavotību pildīt savus pilsoņa pienākumus, noskaidrot astoto klašu skolēnu zināšanu līmeni pilsoniskajā izglītībā. Detalizētai situācijas analīzei nacionālā līmenī tiks sagatavoti aptaujas jautājumi, kas ļaus padziļināti izpētīt Latvijas izglītības sistēmai un pilsoniskās izglītības saturam nozīmīgus jautājumus. Līdztekus IEA ICCS pētījums ļauj iekļauties Eiropas Savienības un UNESCO ziņojumos un pārraudzīt valsts progresu ANO ilgtspējīgas attīstības mērķu sasniegšanā.

Pētījums notiek Eiropas Sociālā fonda projekta Nr. 8.3.6.2/17/I/001 “Izglītības kvalitātes monitoringa sistēmas izveide un īstenošana” ietvaros.

ESF Sociālais fonds