Jaunumi Pedagogiem Skolēniem

Šodien Ministru kabineta sēdē apstiprināti vairāki grozījumi 2020. gada 9. jūnija noteikumos Nr 360, kas ierobežo Covid-19 infekcijas izplatību attiecībā uz iestājpārbaudījumiem izglītības iestādēs, sporta treniņu norisi un datu publicēšanu par epidemioloģiski drošajām pašvaldībām.

  1. Lai ieviestu un pārbaudītu praksē epidemioloģiski drošu sporta sacensību un iekštelpu sporta treniņu (nodarbību) modeli, dalītos ar secinājumiem un nākotnē ieviestu gūto pieredzi, Ministru kabinets šodien atbalstīja priekšlikumu par epidemioloģiski drošu sporta treniņu (nodarbību) un sporta sacensību pilotprojektu īstenošanu, ja to organizēšana ir saskaņota ar Izglītības un zinātnes ministriju, Veselības ministriju un attiecīgā sporta veida Sporta likumā noteiktajā kārtībā atzīto sporta federāciju, kā arī, ja norises atbilstību epidemioloģiskās drošības prasībām saskaņojis Slimību profilakses un kontroles centrs. Kā pirmo plānots īstenot pilotprojektu bērnu un jauniešu sporta treniņu (nodarbību) pakāpeniskai atsākšanai hokejā, daiļslidošanā un šorttrekā ledus hallēs (iekštelpu slidotavās).

 

  1. Turpmāk, līdztekus iestājpārbaudījumiem pamata un vidējās izglītības pakāpē, klātienē var norisināties arī iestājpārbaudījumi augstākās izglītības iestādēs - studiju programmās, kurās iestājpārbaudījumi ietver praktisko daļu, ko nav iespējams īstenot attālināti, piemēram,  fiziskās sagatavotības pārbaude, praktisko iemaņu pārbaude teātra mākslā, dejā un horeogrāfijā, audiovizuālajā mākslā, u.c. Iestājpārbaudījumi klātienē var risināties ne vairāk kā 10 personām vienā grupā (t.i. personām, kuras kārto iestājpārbaudījumus).

 

  1. Lai neradītu lieku administratīvo slogu, līdz 2021.gada 31.augustam Slimību profilakses un kontroles centram vairs nav  pienākums katru nedēļu publicēt epidemioloģiski drošo pašvaldību sarakstu, jo vasaras mēnešos tradicionālais mācību process nenorisināsies.