1-2.klase

Šodien, 2021. gada 14. decembrī, valdība pieņēma zināšanai Izglītības un zinātnes ministrijas sagatavoto informatīvo ziņojumu “Par ogļskābās gāzes gaisa kvalitātes mērītāju iegādes procesu”, atbalstot finansējuma piešķiršanu gaisa kvalitātes mērītāju iegādei valsts un pašvaldību vispārējās un profesionālās izglītības iestādēm 2022. gadā. 

Valsts budžeta finansējums 3,7 milj. eiro apmērā ogļskābās gāzes gaisa kvalitātes mērītāju iegādei ministrijai tika piešķirts jau šā gada vasarā – par to valdība lēma  2021. gada 14. jūlija sēdē. Taču, ņemot vērā ieilgušo iepirkuma procedūru un vairākkārt veiktās pārsūdzības par iepirkuma rezultātiem, piešķirto finansējumu šogad nav iespējams izlietot. Tāpēc ministrija sagatavojusi ziņojumu, kurā informē par mērītāju iegādes procesu un nepieciešamību paredzēt plānoto finansējumu nākamajā gadā.

Faktiskais iepirkumā pasūtīto gaisa kvalitātes mērītāju apmaksai nepieciešamā finansējuma apjoms būs zināms pēc tam, kad visas pašvaldības un valsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādes būs veikušas pasūtījumus vispārīgās vienošanās ietvaros, tāpēc šobrīd indikatīvais finansējums tiek plānots līdz 4,3 milj. eiro, paredzot to nodrošināt no līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem atbilstoši Izglītības un zinātnes ministrijas faktiskajiem izdevumiem 2022. gadā.

Vispārīgo vienošanos ar iepirkuma uzvarētāju ministrija plāno noslēgt decembra otrajā pusē. Paredzēts, ka gaisa kvalitātes mērītāju piegāde un uzstādīšana piegādātājam ir jāveic 40 darba dienu laikā no piegādes līguma parakstīšanas dienas. Līdz ar to gaisa kvalitātes mērītāju piegādāšana un uzstādīšana izglītības iestādēs varētu sākties jau šā gada beigās un turpināties 2022.gada sākumā.

Līdztekus IZM īstenotajam iepirkumam par gaisa kvalitātes mērītāju iegādi, ir īstenots arī Valsts reģionālās attīstības aģentūras dinamiskās iepirkumu sistēmas “Interaktīvo ekrānu, tāfeļu ar iebūvētu interaktīvo ekrānu, gaisa kvalitātes un mācību priekšmetu sensoru piegāde Elektronisko iepirkumu sistēmas dalībniekiem dinamiskās iepirkumu sistēmas ietvaros” iepirkums, kura tehniskajā specifikācijā arī ir paredzēta gaisa kvalitātes mērītāji un to datu savākšanas un pārraides iekārtas kā piegādājamās preces. Šis iepirkums ir noslēdzies 2021.gada 29.oktobrī un no 2021.gada 9.novembra ir pieejams valsts un pašvaldību iestādēm atsevišķo iepirkumu veikšanai.

Gaisa kvalitātes uzlabošana skolās norit arī augstas gatavības valsts budžeta investīciju projektu ietvaros, realizējot 23  skolu ventilācijas un gaisa apmaiņas sistēmu modernizācijas projektus 6,7 miljonu eiro vērtībā, tajā skaitā valsts budžeta finansējums 5,3 miljonu eiro. Pašvaldībām finanšu līdzekļi ventilācijas un gaisa apmaiņas sistēmu modernizācijai skolās pieejami arī valsts budžeta aizņēmumu programmas ietvaros. Paredzams, ka 30,7 miljoni eiro pašvaldībām būs pieejami arī Eiropas Savienības (ES) Atveseļošanas fonda programmas ietvaros. Finansējumu paredzēts ieguldīt 20 reģionāli nozīmīgās pamatskolās, tajās uzlabojot mācību vidi vidusskolu tīkla sakārtošanas ietvaros, kur realizējamo projektu ietvaros būs iespēja veikt arī ventilācijas un gaisa apmaiņas sistēmu uzlabošanu. Pašvaldības turpina īstenot arī ES fondu ieguldījumu programmu skolu infrastruktūras un mācību vides modernizācijā, kuras ietvaros tiek veikta arī ventilācijas un gaisa apmaiņas sistēmu uzlabošana.

Informatīvais ziņojums “Par ogļskābās gāzes gaisa kvalitātes mērītāju iegādes procesu” pieejams MK mājaslapā.