Izglītība
4 bērni pie galda būvē no plastmasas elektroniski darbināmu ierīci

Lai palielinātu bērnu un jauniešu interesi par zinātnes, tehnoloģiju, vides, inženierzinātņu un matemātikas jomām (STEM), Izglītības un zinātnes ministrija ir izvērtējusi un piešķīrusi valsts nozīmes interešu izglītības iestādes statusu septiņām interešu izglītības iestādēm. 

Sākot no šī gada 1.septembra, valsts nozīmes interešu izglītības iestādes statuss ir piešķirts:

  • Daugavpils pilsētas Bērnu un jauniešu centram “Jaunība” (Latgales plānošanas reģions),
  • Cēsu Bērnu un jauniešu centram (Vidzemes plānošanas reģions),
  • Jelgavas valstspilsētas pašvaldības interešu izglītības iestādei “Jaunrades nams “Junda”” (Zemgales plānošanas reģions),
  • Rīgas Jauno tehniķu centram (Rīgas plānošanas reģions),
  • Tehniskās jaunrades namam “Annas 2” (Rīgas plānošanas reģions),
  • Kuldīgas novada Bērnu un jauniešu centram (Kurzemes plānošanas reģions),
  • Liepājas Bērnu un jaunatnes centram (Kurzemes plānošanas reģions).

Valsts nozīmes interešu izglītības iestādes īsteno daudzveidīgas, dažādu grūtības pakāpju un dažāda īstenošanas ilguma interešu izglītības programmas, tai skaitā zinātnes, tehnoloģiju, vides, inženierzinātņu un matemātikas (STEM) jomās, un papildus veic interešu izglītības metodiskā atbalsta un pedagogu profesionālās kompetences pilnveides nodrošinājuma funkcijas.

Sākot ar jauno mācību gadu, valsts nozīmes interešu izglītības iestādes, lai īstenotu STEM jomu interešu izglītības programmas un sniegtu metodisko atbalstu, saņems papildu finansējumu interešu izglītības programmu attīstībai un pedagogu atalgojumam, kas paredz arī finansējumu četrām pedagogu likmēm.

STEM izglītības jomu pieejamības un piedāvājuma paplašināšana ir viena no šīs valdības prioritātēm. Tāpat STEM jomu izglītības ieguves iespēju attīstību Izglītības un zinātnes ministrija  īsteno sadarbībā ar dažādu tautsaimniecības nozaru organizācijām, ņemot vērā zināšanu un prasmju pieprasījumu darba tirgū.

Šobrīd STEM interešu izglītības programmām tiek izmantoti 6% no valsts mērķdotācijas interešu izglītības programmām. Papildu piešķirtais valsts atbalsts paredz pakāpeniski palielināt finansējumu STEM jomu interešu izglītības programmu attīstībai, 2026./2027. mācību gadā sasniedzot 20% no kopējās mērķdotācijas apjoma pašvaldībām interešu izglītības īstenošanai.