attēls

Izglītības un zinātnes ministrija ir publicējusi analītiskus pārskatus par pētniecības ekosistēmas attīstību katrā Viedās specializācijas stratēģijas (RIS3) jomā, kā arī Sociālajās un humanitārajās zinātnēs (jomā ar horizontālu ietekmi uz RIS3) 2014.-2018.periodā. Pārskati sniedz informāciju par katras RIS3 jomas ietvaros attīstītajām pētniecības kompetencēm, ieguldījumu apjomu, pētniecības cilvēkkapitāla dinamiku, starpinstitūciju un starptautisko sadarbību, kā arī iezīmē galvenos izaicinājumus nākamajam periodam. Pārskati sagatavoti Viedās specializācijas stratēģijas (RIS3) monitoringa ietvaros.

Pārskati pieejami šeit:

attēls