ES Izglītības, jaunatnes, kultūras un sporta ministru padomē

23.-24. novembrī Izglītības un zinātnes ministrijas (IZM) parlamentārā sekretāre Silvija Reinberga piedalījās Eiropas Savienības Izglītības, jaunatnes, kultūras un sporta ministru padomē. IZM jomā tika apstiprināti pieci Padomes dokumenti digitālo prasmju nodrošināšanas un to veicinošo faktoru jomā - kā stiprināt demokrātiskās vērtības izglītības sistēmas ietvaros, par jauniešu integrāciju lēmumu pieņemšanas procesos un viņu psihoemocionālo stāvokli, kā arī sporta jomā – par sievietēm un vienlīdzību sportā.

Silvija Reinberga izglītības ministru diskusijā uzsvēra STEAM (zinātne, tehnoloģija, inženierzinātnes, māksla un matemātika) prioritāti Latvijas kontekstā. Latvija kā pārējās dalībvalstis pauda apņemšanos veicināt sieviešu lielāku iesaisti STEAM disciplīnās, izceļot intereses veicināšanu par šīm disciplīnām meiteņu vidū jau agrīnā vecumā, tajā skaitā, izmantojot interešu izglītību.  

“Latvijai STEAM jomas stiprināšana izglītībā ir viena no augstākajām prioritātēm. Latvijā tikai trešā daļa no visiem STEAM programmās studējošajiem ir sievietes. Joprojām sabiedrībā eksistē stereotipi, trūkst pozitīvu paraugu un izaicinājums ir patiesa iekļaušana. Vienlaikus izglītības sistēmas vienas nevar panākt šo intereses palielināšanos. Svarīga ir sadarbība ar partneriem, uzņēmējiem, un citām iesaistītajām pusēm, lai panāktu meiteņu un sieviešu lielāku iekļaušanu un veicinātu prasmes darbam STEAM sektoros.”

Jaunatnes jomā tika diskutēts par jauniešu lomu lēmumu pieņemšanas procesos ES. Latvija šajā jomā jau 15 gadus darbojas Jaunatnes konsultatīvā padome, kur jaunieši kopā ar lēmumu pieņēmējiem veiksmīgi darbojas saskaņotas jaunatnes politikas izstrādē un īstenošanā. “Mēs uzskatām, ka svarīgi ir uzturēt pastāvīgu dialogu starp jauniešiem un lēmumu pieņēmējiem, kas ļauj risināt problēmas un meklēt kopīgus risinājumus”, uzsvēra Silvija Reinberga.

Arī sporta diskusijā par tēmu “Droša sporta vide” tika uzsvērta sadarbība – dialogs ar visām iesaistītajām pusēm, lai līdz minimumam samazinātu riskus, kas saistīti ar dzimumu līdztiesību. Droša vide sportā jāskata arī lielo sporta pasākumu rīkošanas kontekstā, īpaši mūsdienu ģeopolitiskajā situācijā, kur arvien lielākai lomai jābūt pamattiesību un cilvēktiesību nodrošināšanai.