Zinātnes komunikācija
zoomed in

Izglītības un zinātnes ministrijas aprīlī rīkotajā sarunu ciklā ZINĀTNE.ZOOMED.IN jeb ZINĀTNE.PIETUVINĀTA ar  15 zinātniecēm un 9 zinātniekiem tikās 11. un 12. klašu skolēni no 52 skolām. Kopskaitā 24 sarunām Zoom vietnē bijuši ap 2000 skatītāju pieslēgumu.

Kā no Latvijas tiek monitorēti rīsu lauki Vjetnamā, kā radīt cilvēka rezerves daļas, ko notekūdeņi var pastāstīt par sabiedrības veselību, kā roboti palīdz izglītībā, kas no bērza tāss noder kosmētikā, pārtikā un ķīmijas farmācijā, vai gēnu pētniecība ļauj glābt dzīvības, kā izgudro jaunas zāles – šis ir tikai neliels ieskats plašajā tēmu lokā, par ko skolēniem stāstīja zinātnieki. Tāpat skolēni sarunās ar dažādu zinātnes nozaru pētniekiem varēja uzzināt, kā veidojies viņu karjeras ceļš zinātnē, kur zinātnieki rod iedvesmu savam darbam, kāda ir viņu darba ikdiena, kā zinātnieki var palīdzēt Latvijas izaugsmē un piedāvāt risinājumus visas pasaules izaicinājumiem.

Izglītības un zinātnes ministre Ilga Šuplinska, kura vadīja vienu no sarunām, min: “Šādas stundas iedvesmo. Skolēnam ir svarīgi redzēt dažādas pieredzes, saprast, kas ir tās lietas, kas var iedvesmot, kurā brīdī un kā pašam kļūt par pētnieku. Arī zinātnieki kādreiz ir meklējuši atbildes uz šiem jautājumiem, bet tagad var ar patiesu atklāsmes prieku atklāt jaunas likumsakarības sev un pasaulei. Aicinu skolēnus ne vien noskatīties intervijas ierakstus ar jaunajiem zinātniekiem, bet uzrunāt viņus, ja radušies jautājumi vai interese par kādu zinātnes virzienu.”.

Vairākās sarunās  piedalījās arī Daugavpils novada Vaboles vidusskolas bioloģijas skolotājas Marutas Kurigas audzēkņi un viņa atzīst:  “No skolēnu viedokļa – tas bija kaut kas jauns, citāds šajā laikā. No skolotājas viedokļa –  neliela atelpa darbā ar iespēju arī uzzināt kaut ko jaunu par tēmām, kas interesē. Paldies visiem, kas nodrošināja iespēju  tikties ar Latvijas zinātniekiem!”

Izglītības un zinātnes ministrija vēlas izteikt pateicību visiem 24 pētniekiem par interesantajām sarunām un atsaucību. Paldies visiem, kas mudināja vidusskolēnus zinātniekos ieklausīties: 37 klases audzinātājiem, 7 karjeras konsultantiem, 11 bioloģijas skolotājiem, 9 ķīmijas skolotājiem, 7 fizikas skolotājiem un vēl 17 skolotājiem, kas māca tādus priekšmetus kā dabaszinības, latviešu valoda un literatūra, ekonomika, ģeogrāfija, informātika, matemātika  un inženierkomunikāciju tehniķu programmas mācību priekšmetus.

Visas ZINĀTNE.ZOOMED.IN sarunas pieejamas ierakstos Youtube, kur Zinātne Latvijai kontā var noskatīties arī citus video par zinātni.

ZINĀTNE.ZOOMED.IN notiek ERAF projekta Nr. 1.1.1.5/17/I/002 “Integrētie nacionālā līmeņa pasākumi Latvijas pētniecības un attīstības interešu pārstāvības stiprināšanai Eiropas pētniecības telpā” ietvaros.