28.-29.maijs, 2015: Konkurētspējas ministru padome

Divu dienu ilgajā padomes sesijā uzsvars tika likts uz mērķtiecīgi vērstām darbībām attiecībā uz galvenajiem Eiropas ekonomikas stūrakmeņiem, kas apvienojas, lai sasniegtu uzskatāmus rezultātus ekonomiskās izaugsmes un darbavietu radīšanas aspektā: iekšējā tirgus kohēziju un padziļināšanu; tirdzniecību ES iekšienē; pilnībā funkcionējošu Eiropas pētniecības telpu.

Foto galerija [ārēja saite]