2.-3.marts, 2015: Konkurētspējas ministru padome

Konkurētspējas ministru padomes pirmajā sanāksmes dienā klātesošie pievērsās iekšējā tirgus un rūpniecības, savukārt otrajā dienā – pētniecības jautājumiem. Padome tika aizvadīta Latvijas prezidentūras kopējo prioritāšu ietvaros, mērķējot uz konkurētspējīgu un digitālu Eiropu un priekšplānā izvirzot ekonomisko izaugsmi, kā arī darbavietu radīšanu. Izglītības un zinātnes ministre vadīja pētniecības daļu, kuras laikā tika pārrunāta inovāciju un pētniecības izaugsme, kā arī Eiropas digitālā potenciāla kāpināšana.