rl

Stratēģiskais pozicionējums veidots ciešā sadarbībā ar visu zinātnes nozaru pārstāvjiem — pētniekiem, institūcijām, valsts pārvaldes pārstāvjiem — ņemot vērā

(a) ekonomiskās, sociālās, politiskās, kultūras, likumdošanas un vides izmaiņas un tendences Latvijā un pasaulē;
(b) iecerēto zinātnes un pētniecības stratēģisko attīstību Latvijā saistībā ar valsts ekonomiskās attīstības stratēģiju;
(c) Eiropas Savienības nostādnes un atbalsta prioritātes zinātnes un pētniecības attīstībā;
(d) unikālās iespējas, ko augstākminētie faktori rada Latvijas zinātnei.

Pozicionējuma pamatā ir Latvijas zinātnes kopējais naratīvs — vēstījumu sistēma un koncentrēts stāsts par Latvijas zinātni. Zinātnes kopējie naratīvi vienlīdz attiecas uz visām Latvijas zinātnes nozarēm. Tās ir četras stratēģiski nozīmīgas, vienojošas un vienlaikus atšķirību un vērtības piedāvājumu artikulējošas tēmas, kuras vēlams kultivēt rīcībpolitikas plānošanā un realizācijā, zinātnes stratēģiskajā komunikācijā un iespēju robežās — ikvienas zinātnes aktivitātes interpretācijā starptautiskajos tirgos, lai mērķtiecīgi un sistemātiski veidotu vēlamo priekšstatu kopumu par Latvijas zinātni (un mobilizētu zinātnes sabiedrību zinātnes veiktspējas un konkurētspējas palielināšanai).

Līdzās kopējiem naratīviem, izstrādāti arī vēstījumu sistēma un saistītie naratīvi katrai no sešām zinātnes nozarēm. Tie uzsver trīs attiecīgo nozari vienojošus un nozares nākotnes vērtību palielinošus priekšstatus, kurus ieteicams izcelt nozares ietvaros.

Stratēģiskais pozicionējums starptautiskajos tirgos ir pamats Latvijas zinātnes nākotnes vērtības piedāvājuma veidošanai un stratēģiskajai attīstībai.
Tas izceļ Latvijas zinātnes nākotnes konkurētspējai svarīgākās tēmas un vēlami sasniedzamo situāciju — pozīciju, kuru vēlamies ieņemt esošo un potenciālo sadarbības partneru, klientu un plašākas zinātnes sabiedrības uztverē.

Latvijas zinātnes stratēģiskais pozicionējums tapis, Izglītības un zinātnes ministrijai sadarbojoties ar Dr.hist., asoc.prof., vadošo pētnieku Gati Krūmiņu (Vidzemes Augstskola) un komunikācijas stratēģi Zigurdu Zaķi (SIA Dzeltenā Zemūdene).

Stratēģiskais pozicionējums ārvalstīs, tā komunikācijas materiāli un video publicēti šeit.