RIS3 ieviešanas progresa un ieguldītā finansējuma efektivitātes izvērtēšanai kopš 2016. gada ir ieviesta RIS3 monitoringa sistēma. RIS3 monitoringa mērķis ir izvērtēt ekonomiskās transformācijas progresu konkrētā laika periodā atbilstoši definētajiem sasniedzamo mērķu un rezultātu rādītājiem. RIS3 monitoringa ietvaros veiktie datu analīzes rezultāti un secinājumi veidos pamatu jauna RIS3 izstrādei un atbilstošu, savstarpēji integrētu nacionālo rīcībpolitiku un politikas instrumentu arhitektūras veidošanai.

RIS3 specializācijas jomas Informācijas un komunikācijas tehnoloģijaspētniecības ekosistēmas analītiskais pārskats (.pdf)

RIS3 specializācijas jomas Biomedicīna, medicīnas tehnoloģijas, biofarmācija un biotehnoloģijaspētniecības ekosistēmas analītiskais pārskats (.pdf)

Sociālo un humanitāo zinātņu pētniecības ekosistēmas analītiskais pārskats (.pdf)

RIS3 pirmais monitoringa ziņojums 2018 (.pdf)

RIS3 monitoringa 2.ziņojums (.docx)

RIS3 specializācijas jomas Zināšanu ietilpīga bioekonomika pētniecības ekosistēmas analītiskais pārskats (.pdf)

RIS3 specializācijas jomas Viedā enerģētika pētniecības ekosistēmas analītiskais pārskats (.pdf)

RIS3 specializācijas jomas Viedie materiāli, tehnoloģijas un inženiersistēmas pētniecības ekosistēmas analītiskais pārskats (.pdf)