Cena
Bezmaksas
Izpildes termiņš darba dienās
3
Saņēmējs
Fiziska persona
Saņemšanas ierobežojumi
-

Saņemt pakalpojumu

Vecākiem iespējams bērnus reģistrēt Liepājas pilsētas pašvaldības iestāžu, kas īsteno vispārizglītojošās pirmsskolas izglītības programmas, rindas reģistrā (turpmāk –rindā) gan klātienē, gan elektroniski, kā arī sekot līdzi sava bērna situācijai šajā rindā.

Procesa apraksts

 1. Pakalpojuma pieprasīšana
  Vecākiem iespējams bērnus reģistrēt Liepājas pilsētas pašvaldības iestāžu, kas īsteno vispārizglītojošās pirmsskolas izglītības programmas, rindas reģistrā (turpmāk – rindā) gan klātienē, gan elektroniski, kā arī sekot līdzi sava bērna situācijai šajā rindā.

  1. Ja vecāki vēlas savus bērnus rindā reģistrēt elektroniski, tiem jāizpilda elektroniskais pieteikums Liepājas pilsētas Izglītības pārvaldes interneta vietnē “http://registrs.liepaja.edu.lv”, sekojot norādēm.
  • Elektroniski rindās var reģistrēt tikai savus bērnus saskaņā ar Iedzīvotāju reģistra datiem. Ja Iedzīvotāju reģistrā par bērnu vai vecāku ziņu nav vai dati neatbilst elektroniskajā pieteikumā norādītajiem datiem, pieteikumu reģistrēt nav iespējams.

  2. Ja vecāki vai to pilnvarotās personas vēlas reģistrēt savus bērnus rindā klātienē, tiem (tikai pēc iepriekšējas pieteikšanās pa tālruni 63489145) jādodas uz Liepājas pilsētas Izglītības pārvaldi, līdzi ņemot nepieciešamos dokumentus (bērna dzimšanas apliecība un vecāka personas apliecinošs dokuments).
  • Izglītības pārvaldes darbinieks nepieciešamības gadījumā izskaidro reģistrācijas kārtību, sniedz informāciju par iestāžu īstenotajām izglītības programmām, klātienē aizpilda pieteikumu saskaņā ar vecāku sniegto informāciju un izdrukā to. Darbinieks pārbauda, vai bērns jau apmeklē kādu iestādi, šinī gadījumā pieteikumu reģistrē rindā uz izglītības iestādes maiņu.
  • Vecāks pārbauda visu ievadīto informāciju un ar savu parakstu apliecina tās patiesumu. Darbinieks reģistrē pieteikumu, izdrukā reģistrēto pieteikumu, paraksta to un atdod vecākam.

  Pieteikumus par bērniem, kuriem nodrošināta ārpusģimenes aprūpe, reģistrē tikai Izglītības pārvaldē.
  Bērnus rindā speciālās izglītības programmās reģistrē tikai Izglītības pārvaldē, iesniedzot nepieciešamos dokumentus.

  Reģistrējot bērnu šajā pirmsskolas izglītības iestāžu rindā, vecākiem arī tiek piedāvāta iespēja sekot līdz sava bērna rindai elektroniski Liepājas pilsētas Izglītības pārvaldes interneta vietnē “http://registrs.liepaja.edu.lv”.
  • Lietotājvārds ir vecāka personas kods, bet pieejas parole pēc elektroniskās vai klātienes reģistrācijas automātiski tiek nosūtīta uz pieteikumā norādīto e-pasta adresi.
  Informāciju par sava bērna situāciju rindā var saņemt arī klātienē, apmeklējot Liepājas pilsētas Izglītības pārvaldi, tikai pēc iepriekšējas pieteikšanās pa tālruni 63489145.

  Konsultācijas par bērna reģistrēšanu pirmsskolas izglītības iestādē var saņemt, zvanot uz telefona nr.: 6 34 89145.

 2. Pakalpojuma saņemšana
  Sekojot līdzi sava bērna situācijai šajā pirmskolas izglītības iestāžu rindā, pēc identificēšanās portālā “http://registrs.liepaja.edu.lv” vecākam ir iespēja iegūt informāciju par iepriekš pieteikta sava bērna datiem – kārtas skaitli rindā, rindas reģistra pakāpi, statusu „brālis/māsa”, „darbinieka bērns” un „normatīvo aktu noteiktā kārtībā” esamību, iespējamo mācību uzsākšanas laiku un apmācību programmu.

  Par bērna iekļaušanu izvēlētajā pirmsskolas izglītības iestādē bērna vecākam telefoniski paziņo konkrētā bērnudārza vadītājs.

Saņemt pakalpojumu