2023. gada 28. augustā IZM norisinājās atbalsta seminārs logopēdiem un pirmsskolas skolotājiem pārejā uz vienotu skolu. PhD Gundegas Tomeles vadītā semināra ieraksts un prezentācija būs praktisks un metodisks palīgs darbā ar mazākumtautību bērniem pirmsskolas un speciālās pirmsskolas izglītības programmās:

Semināra ieraksts

Prezentācijas no IZM Konsultatīvās padomes mazākumtautību izglītības jautājumos pārstāvju semināra izglītības iestāžu, kas īsteno pirmsskolas izglītības programmas, pirmsskolas izglītības skolotājiem ''Iespējas un izaicinājumi Vienotas skolas izglītības vides veidošanā - labā prakse un pieredze pirmsskolas izglītības skolotāju atbalstam" 27.10.2023.:

Semināra ieraksts