21.-22.jūnijs, 2015: Profesionālās izglītības un apmācības ministru, sociālo partneru un EK pārstāvju sanāksme “Inovācija profesionālās izglītības un apmācības nākotnei”

Ar mērķi modernizēt un darīt starptautiski konkurētspējīgāku profesionālo izglītību un apmācības Eiropā, Rīgā 21.-22.jūnijā pulcējās ministri no ES dalībvalstīm, četrām ES kandidātvalstīm, Islandes, Norvēģijas un Lihtenšteinas, kā arī sociālie partneri un Eiropas Komisijas pārstāvji.

Sanāksmes galvenais mērķis bija stiprināt Eiropas sadarbību profesionālajā izglītībā un apmācībās (PIA), ņemot vērā mainīgās prasības darba tirgū un citus sociālekonomiskos izaicinājumus visā reģionā.

Pirmajā sanāksmes daļā tika apstiprināti Rīgas Secinājumi(Riga Conclusions), kas ir būtisks ieguldījums Eiropas PIA darbakārtībā 2015.–2020.gadam. Ministri diskutēja par 2002.gadā sāktā Kopenhāgenas procesa nākotni, kā arī apsprieda pašreiz aktuālos PIA izaicinājumus Eiropā.

Lai risinātu jauniešu bezdarba problēmu, otrā sanāksmes daļa tika veltīta iesaistīto pušu – politikas veidotāju un darba devēju – ieguldījumam 2013.gadā dibinātās Eiropas Māceklības alianses attīstībā. Notika arī diskusijas par uzņēmumu, jo īpaši mazo un vidējo uzņēmumu, kā arī sociālo partneru iesaisti un nākamajiem soļiem alianses darba veicināšanai.