Paplašinātā meklēšana
  Notīrīt filtrus
  04.07.2022.
  Projekts Nr.8.1.2.0/22/I/001 “Izglītības iestāžu digitalizācija 7.-9. klasēm” Statuss: Īstenošanā Projekta darbības laiks: no 2022.gada jūnija līdz 2023.gada 31.decembrim. Projekta kopējais finansējums ir 11 140 678,00 EUR, Eiropas reģionālās…
  13.04.2022.
  Projekts Nr. 2.2.1.1/21/I/001 “Datu izplatīšanas un pārvaldības platforma (DAGR)”   Izglītības un zinātnes ministrija kā sadarbības partneris piedalās Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas projekta “Datu izplatīšanas un…
  Statuss:
  Īstenošanā
  31.03.2021.
  Eiropas Reģionālās attīstības fonda darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 2.2.1. specifiskā atbalsta mērķa "Nodrošināt publisko datu atkalizmantošanas pieaugumu un efektīvu publiskās pārvaldes un privātā sektora mijiedarbību" 2.2.1.1…
  Statuss:
  Īstenošanā
  02.08.2019.
  Eiropas Reģionālās attīstības fonda darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 2.2.1. specifiskā atbalsta mērķa "Nodrošināt publisko datu atkalizmantošanas pieaugumu un efektīvu publiskās pārvaldes un privātā sektora mijiedarbību" 2.2.1.1. pasākuma…
  Statuss:
  Īstenošanā
  01.01.2018.
  Izglītības un zinātnes ministrija no 2018.gada 1.janvāra īsteno projektu: Integrētie nacionālā līmeņa pasākumi Latvijas pētniecības un attīstības interešu pārstāvības stiprināšanai Eiropas pētniecības telpā (saīs. - Latvijas zinātne Eiropas…
  Statuss:
  Noslēdzies
  01.10.2015.
  Izglītības un zinātnes ministrijas kapacitātes stiprināšana Eiropas Savienības struktūrfondu plānošanai, ieviešanai un uzraudzībai 2014.-2020. gada plānošanas periodā, 1. kārta Nr.11.1.1.0/15/TP/011 Projekta “Izglītības un zinātnes ministrijas…