Izglītības iestādes, kuru reorganizāciju 2009.gadā saskaņojusi Izglītības un zinātnes ministrija

 

N.p.k. 

 Reorganizētā izgl. iestāde

Rajons, pilsēta

 Dibinātājs

 Reorganizēta (datums)

Izglītības iestādes nosaukums (rezultāts)

1

Skultes pamatskola

Rīgas rajons

Mārupes pagasta padome

01.09.09.

Skultes sākumskola (1-6)

2

Sedas PII pievieno Sedas vidusskolai

Valkas rajons

Seda

01.04.2009.

Sedas vidusskola

3

Ieriķu pamatskola pievienota Amatas pamatskolai

Cēsu rajons

Amatas novada dome

01.06.2009.

Amatas pamatskola

4

Bauskas pilsētas Vakara vidusskola pievienota Bauskas 2.vidusskolai

Bauskas pilsēta

Bauskas pilsētas dome

01.07.2009.

Bauskas pilsētas 2.vidusskola

5

Variešu sākumskola

Jēkabpils rajons

Variešu pagasts

30.05.2009.

Variešu PII

6

Valgales sākumskola

Talsu rajons

Sabiles novada dome

01.09.2009.

Valgales PII

7

Rīgas Mežaparka vidusskola pievienota Rīgas 18.vakara (maiņu) vidusskolai

Rīgas pilsēta

Rīgas pilsētas dome

31.07.2009.

Rīgas 18.vakara (maiņu) vidusskola

8

Rīgas Imantas sākumskola pievienota Rīgas Ostvalda vidusskolai

Rīgas pilsēta

Rīgas pilsētas dome

31.07.2009.

Rīgas Ostvalda vidusskola

9

Iļģuciema sākumskola pievienota Rīgas 54.vidusskolai

Rīgas pilsēta

Rīgas pilsētas dome

31.07.2009.

Rīgas 54.vidusskola

10

Tomes pamatskola, Rembates pamatskola,, Ķeguma komercnovirziena vidusskola apvienotas vienā

Ogres rajons

Ķeguma novada dome

01.08.2009.

Ķeguma komercnovirziena vidusskola

11

Auru pamatskola par PII

Dobeles rajons

Auru pagasts

30.05.2009.

PII "Auriņš"

12

Strazdes pamatskola par PII

Talsu rajons

Strazdes pagasta padome

31.08.2009.

Strazdes PII

13

Lazdonas PII "Zvaniņš" pievieno Lazdonas pamatskolai

Madonas rajons

Lazdonas pagasts

01.07. (06)2009.

Lazdonas pamatskola

14

Grunzāles pagasta PII pievieno Grunzāles pamatskolai

Valkas rajons

Grundzāles pagasta padome

01.06.2009.

Grundzāles pamatskola

15

Mākoņkalna pamatskola par Mākoņkalna PII

Rēzeknes rajons

Mākoņkalna pagasta padome

15.06.2009.

Mākoņkalna PII

16

Silmalas pamatskola par Silmalas PII

Rēzeknes rajons

Silmalas pagasta padome

25.06.2009.

Silmalas PII

17

Siguldas 2.pamatskola un Siguldas 2.vidusskola apvienotas vienā

Rīgas rajons

Siguldas novada dome

01.07.2009.

Siguldas 2.vidusskola

18

Staļģenes pamatskola reorganizēta par vidusskolu

Jelgavas rajons

Jaunsvirlaukas pagasta padome

08.05.2009.

Staļģenes vidusskola

19

Liezēres PII "Kamenīte"  pievienota Liezēres pamatskolai

Madonas rajons

Liezēres pagasta padome

01.07.2009.

Liezēres pmatskola

20

Zirņu PII "Zirnītis"  pievienota Zirņu pamatskolai

Saldus rajons

Zirņu pagasta padome

01.09.2009.

Zirņu pmatskola

21

Bērsteles pamatskola, Svitenes pamatskola pievienotas Pilsrundāles vidusskolai

Zemgales plānošanas reģions

Rundāles novads

31.07.2009.

Pilsrundāles vidusskola

22

Līgatnes pamatskola pievienota Līgatnes vidusskolai

Līgatnes novads

Līgatnes novada dome

31.08.2009.

Līgatnes vidusskola

23

Siltāju pamatskola pievienota Gulbīšu vidusskolai

Gulbenes novads

Gulbenes novada dome

31.08.2009.

Gulbīšu vidusskola

24

PII "Vārpiņa"  pievienota  Rugāju vidusskolai

Rugāju  novads

Rugāju novada dome

26.08.2009.

Rugāju novada vidusskola

25

Rimicānu pamatskola  par Rimicānu PII

Preiļu rajona padome

Vārkavas novada dome

 

Vārkavas novada Rimicānu PII

26

Liepājas Kristīgā sākumskola -pirmsskola par PII

Liepājas pilsētas dome

Liepājas pilsētas dome

01.09.2009.

Liepājas Kristīgā pirmsskolas izglītības iestāde

27

Liepājas 11.vidusskola tiek pievienota Liepājas 7.vidusskolai

Liepājas pilsētas dome

Liepājas pilsētas dome

01.09.2009.

Liepājas 7.vidusskola

28

Liepājas Karostas pamatskola pievieno Liepājas 15.vidusskolai

Liepājas pilsētas dome

Liepājas pilsētas dome

01.09.2009.

Liepājas 15.vidusskola

29

Nagļu pamatskola par PII

Rēzeknes novada dome

Rēzeknes novada dome

 

Nagļu PII

30

Bērzgales pamatskolu pievienot Nautrēnu vidusskolai

Rēzeknes novada dome

Rēzeknes novada dome

 

Nautrēnu vidusskola

31

Kruķu pamatskolu pievienot Tiskādu vidusskolai

Rēzeknes novada dome

Rēzeknes novada dome

 

Tiskādu vidusskola

32

Liepu pamatskolu  pievienot Maltas 2.vidusskolai

Rēzeknes novada dome

Rēzeknes novada dome

 

Maltas 2.vidusskola

33

Zarečnajas pamatskolu pievienot Rēznas pamatskolai

Rēzeknes novada dome

Rēzeknes novada dome

 

Rēznas pamatskola

34

Rikavas pamatskolu pievienot Gaigalavas pamatskolai

Rēzeknes novada dome

Rēzeknes novada dome

 

Gaigalavas pamatskola

35

Garkalnes pamatskola, Berģu pamatskola, PII "Skudriņas"apvienotas vienā

Rīgas rajons

Garkalnes novada dome

31.08.2009.

Garkalnes - Berģu pamatskola

36

Jaunsātu pamatskola pievienota Pūres pamatskolai

Tukuma novads

Tukuma novada dome

31.08.2009.

Pūres pamatskola

37

Jaunsaules pamatskola pievienota Vecsaules pamatskolai

Bauskas novads

Bauskas pilsētas dome

14.08.09.

Vecsaules pamatskola

38

Bērzu pamatskola pievienota Mežotnes pamatskolai

Bauskas novads

Bauskas pilsētas dome

14.08.09.

Mežotnes pamatskola

39

Padures pamatskola pievieno Kuldīgas Alternatīvai sākumskolai

Kuldīgas novads

Kuldīgas novada dome

01.09.2009.

Kuldīgas Alternatīvā sākumskola

40

Rendas pamatskola pievienota Kuldīgas 2.vidusskolai

Kuldīgas novads

Kuldīgas novada dome

01.09.2009.

Kuldīgas 2.vidusskola

41

Snēpeles pamatskola pievienota Kuldīgas Centra vidusskolai

Kuldīgas novads

Kuldīgas novada dome

01.09.2009.

Kuldīgas Centra vidusskola

42

Basu pamatskola pievienota Kuldīgas pilsētas pamatskolai

Kuldīgas novads

Kuldīgas novada dome

01.09.2009.

Kuldīgas pilsētas pamatskola

43

Z.Meierovica Kabiles vidusskola par pamatskolu

Kuldīgas novads

Kuldīgas novada dome

01.09.2009.

Z.Meierovica Kabiles pamatskola

44

Tiņģeres PII "Kamoliņš" un Valdemārpils pilsētas PII "Saulastariņš" apvienot vienā

Talsu novads

Talsu novada dome

01.09.2009.

PII "Saulstariņš"

45

Spāres pamatskola pievienota Pastendes pamatskolai

Talsu novads

Talsu novada dome

01.09.2009.

Pastendes pamatskola

46

Dursupes pamatskola pievienota Laucienes pamatskolai

Talsu novads

Talsu novada dome

01.09.2009.

Laucienes pamatskola

47

Vadakstes pamatskola pievienota Rubas pamatskolai

Saldus novads

Saldus novada dome

10.08.2009.

Rubas pamatskola

48

Jaunauces  pamatskola pievienotaEzeres vidusskolai

Saldus novads

Saldus novada dome

10.08.2009.

Ezeres vidusskola

49

Odzienas pamatskola pievienota M.Brimmerbergas vidusskolai

Pļaviņu novads

Pļaviņu novada dome

18.08.2009.

Pļaviņu novada ģimnāzija

50

Glūdas pamatskola pievienota Svētes pamatskolai

Jelgavas rajona padome

Jelgavas novada dome

31.08.2009.

Svētes pamatskola

51

Platones pamatskola pievienota Vircavas vidusskolai

Jelgavas rajona padome

Jelgavas novada dome

31.08.2009.

Vircavas vidusskola

52

Lielvircavas pamatskola pievienota Vircavas vidusskolai

Jelgavas rajona padome

Jelgavas novada dome

31.08.2009.

Vircavas vidusskola

53

Lielplatones pamatskola pievienota Elejas vidusskolai

Jelgavas rajona padome

Jelgavas novada dome

31.08.2009.

Elejas vidusskola

54

Ķoņu pamatskola un Naukšēnu vidusskola apvienotas vienā jaunā

Naukšēnu novads

Naukšēnu novada dome

01.08.2009.

Naukšēnu novada vidusskola

55

Olaines pagasta sākumskolu pievieno Olaines 1.vidusskolai

Olaines novads

Olaines novada dome

01.08.2009.

Olaines novada pašvaldības 1.vidusskola

56

Bērzes pamatskola pievienota Meženieku pamatskolai

Dobeles novads

Dobeles novada padome

31.08.2009.

Meženieku pamatskola

57

Zebrenes pamatskola pievienota Bikstu pamatskolai

Dobeles novads

Dobeles novada padome

31.08.2009.

Bikstu pamatskola

58

Korģenes pamatskola pievienota Salacgrīvas vidusskolai

Salacgrīvas novads

Salacgrīvas novada dome

31.08.2009.

Salacgrīvas vidusskola

59

Blontu sākumskola reorganizēta par Blontu PII

Ciblas novads

Ciblas novada dome

31.08.2009.

Blontu PII

60

Vilzēnu pamatskola reorganizēta par PII

Alojas novads

Alojas novada dome

1.09.2009.

Alojas PII"Auseklītis"

61

Zaņas  pamatskola pievienota Nīgrandes pamatskolai

Saldus novads

Saldus novada dome

18.08.2009.

Nīgrandes pamatskola

62

Salacgrīvas PII "Snīpīši" pievienošana PII "Vilnītim"

Salacgrīvas novads

Salacgrīvas novada dome

18.08.2009.

PII "Vilnītis"

63

Jaunburtnieku pamatskola reorganizēta par sākumskolu

Valmieras novads

Valmieras novada dome

17.08.2009.

Jaunburtnieku sākumskola

64

Zilākalna sākumskola pievienota J.Neikena Dikļu pamatskolai

Valmieras novads

Valmieras novada dome

17.08.2009.

J.Neikena Dikļu pamatskola

65

Plāņu pamatskola un Sedas vidusskola pievienotas Strenču novada vidusskolai

Strenču novads

Strenču novada dome

31.08.2009

Strenču novada vidusskola ar struktūrvienībām

66

Pētera pamatskola pievienota Jaunpiebalgas vidusskolai

Jaunpiebalgas novads

Jaunpiebalgas novada dome

01.09.2009.

Jaunpiebalgas vidusskola

67

Ruģeļu pamatskola par PII

Daugavpils pilsēta

Daugavpils pilsētas dome

 

Ruģeļu PII

68

Siguldas vakara vidusskola par Siguldas novada vidusskolu

Siguldas novads

Siguldas novada dome

10.08.2009.

Siguldas novada vidusskola

69

Balvu vidusskola par Balvu 2.pamatsklu

Balvu novads

Balvu novada pašvaldība

25.08.2009.

Balvu 2.pamatskola

70

Krišjāņu pamatskola pievienota Bērzpils vidusskolai

Balvu novads

Balvu novada pašvaldība

01.09.2009.

Bērzpils vidusskola

71

Vectilžas pamatskola pievienota Tilžas vidusskolai

Balvu novads

Balvu novada pašvaldība

01.09.2009.

Tilžas vidusskola

72

Vīksnas pamatskola pievienota Stacijas pamatskolai

Balvu novads

Balvu novada pašvaldība

01.09.2009.

Stacijas pamatskola

73

PII "Snīpīši", pievienota Salacgrīvas novada PII "Vilnītis"

Salacgrīvas novads

Salacgrīvas novada dome

lēmums stājas spēkā pēc saskaņošanas ar IZM

Salacgrīvas pii Vilnītis

74

Valmieras pilsētas 9.pii "Krācītes" pievienota Valmieras pilsētas 5.pii "Vālodzīte"

Valmieras novads

Valmieras pilsētas pašvaldība

10.08.2008.

Valmieras pilsētas 5.pii "Vālodzīte"

75

Valgales pirmsskolas izglītības iestāde pievienota Sabiles pii "Vīnodziņa" un Upesgrīvas speciālajai sākumskolai

Talsu novads

Talsu novada dome

01.09.2009.

Sabiles pii. Vīnodziņa 
un Upesgrīvas speciālā sākumskola

76

Pilskalnes pamatskola pievienota Sproģu pamatskolai

Neretas novads

Neretas novada dome

31.09.2009.

Sproģu pamatskola

77

Valmieras pilsētas 8.pii Pienenīte pievienota Valmieras pilsētas 6.pii Kārliena

Valmieras novads

Valmieras pilsētas pašvaldība

10.08.2009.

Valmieras pilsētas 6.pii Kārliena

78

Pļaviņu pilsētas pii "Bērziņš", "Rūķitis", Vietalvas pii "Zīļuks"pievienota Aiviekstes pii "Jumītis"

Pļaviņu novads

Pļaviņu novada dome

10.09.2009.

Pļaviņu novada pii "Jumītis"ar filiālēm "Bērziņš", "Rūķītis", "Zīļuks"

79

Valmieras vakara (maiņu) vidusskola pievienota Valmieras 2.vidusskolai

Valmieras novads

Valmieras pilsētas pašvaldība

10.09.2009.

Valmieras 2.vidusskola

80.

PII "Zelta sietiņš" pievienota Rubenes pamatskolai

Jēkabils novads

Jēkabpils novada pašvaldība

01.10.2009.

Rubenes pamatskola

81.

Valkas novada Ērģemes pii "Čiekuriņš"pievienota Ērģemes pamatskolai

Valkas novads

Valkas novada dome

01.11.2009.

Ērģemes pamatskola

82.

Jūrmalas sākumskola "Zvaniņš" reorganizēta par pii. "Zvaniņš"

Jūrmalas pilsēta

Jūrmalas pilsētas dome

02.11.2009.

Jūrmalas pii. "Zvaniņš"

83.

PII "Tīraine" pievienota Mārupes pamatskolai

Mārupes novads

Mārupes novada dome

01.01.2010.

Mārupes pamatskola

84.

Subates pii Rūķis, Bebrenes pii Mazputniņš reorganizācija, Dvietes pirmsskolas grupu izveide, pievienojot Ilūkstes novada pašvaldības pii. Zvaniņš.

Ilūkstes novads

Ilūkstes novada dome

01.09.2009.

Ilūkstes novada pašvaldības pii. Zvaniņš

Vispārējās izglītības iestādes, kuru slēgšanu 2009.gadā saskaņojusi Izglītības un zinātnes ministrija

 

N.p.k.

Izglītības iestādes nosaukums

Rajons, pilsēta

Dibinātājs

Likvidēta

1

Annas pamatskola

Alūksnes rajons

Annas pagasta padome

30.06.2009.

2

Zentenes pamatskola

Tukuma rajons

Zentenes pagasta padome

01.07.2009.

3

Veclaicenes pamatskola

Alūksnes rajons

Veclaicenes pagasts

30.06.2009.

4

Zalves pamatskola

Aizkraukles rajons

Zalves pagasts

01.07.2009.

5

Rozulas pamatskola

Cēsu rajons

Stalbes pagasts

01.07.2009.

6

Piedrujas pamatskola

Krāslavas rajons

Piedrujas pagasta padome

19.06.2009.

7

Krāslavas Vakara vidusskola

Krāslavas rajons

Krāslavas novada dome

20.07.2009.

8

Strūžānu pamatskola

Rēzeknes rajons

Gaigalavas pagasta padome

15.06.2009.

9

Brantu pamatskola

Smiltenes novads

Smiltenes novada dome

31.08.2009.

10

Birzuļu pamatskola

Smiltenes novads

Smiltenes novada dome

31.08.2009.

11

Rēveļu pamatskola

Gulbenes novads

Gulbenes novada dome

31.08.2009.

12

Lielauces pamatskola

Auces novads

Auces novada dome

31.08.2009.

13

Zeltiņu pamatskola

Alūksnes novads

Alūksnes  novada dome

31.08.2009.

14

Embūtes pamatskola

Vaiņodes novads

Vaiņodes  novada dome

31.08.2009.

15

Rīgas Imantas sākumskola

Rīgas dome

Rīgas dome

31.08.2009.

16

Iļģuciema sākumskola

Rīgas dome

Rīgas dome

31.08.2009.

17

Rīgas Ļ.Tolstoja krievu vidusskola

Rīgas dome

Rīgas dome

31.08.2009.

18

Rīgas Bišumuižas pamatskola

Rīgas dome

Rīgas dome

31.08.2009.

19

Mežaparka sākumskola

Rīgas dome

Rīgas dome

31.08.2009.

20

Rīgas 30.vidusskola

Rīgas dome

Rīgas dome

31.08.2009.

21

Rīgas 38.vidusskola

Rīgas dome

Rīgas dome

31.08.2009.

22

Rīgas 20.vidusskola

Rīgas dome

Rīgas dome

31.08.2009.

23

Rīgas 5.pamatskola

Rīgas dome

Rīgas dome

31.08.2009.

24

Rīgas Sarkandaugavas sākumskola

Rīgas dome

Rīgas dome

31.08.2009.

25

Rīgas komercģimnāzija

Rīgas dome

Rīgas dome

ar 2010.gadu

26

Rīgas 100.vidusskola

Rīgas dome

Rīgas dome

ar 2010.gadu

27

Rīgas 16.vidusskola

Rīgas dome

Rīgas dome

ar 2010.gadu

28

Rīgas 99.vidusskola

Rīgas dome

Rīgas dome

ar 2011.gadu

29

Līksnas pamatskola

Daugavpils novada dome

Daugavpils novada dome

01.09.2009.

30

Lūznavas pamatskola

Rēzeknes novada dome

Rēzeknes novada dome

31.08.2009.

31

Vītolu pamatskola

Rēzeknes novada dome

Rēzeknes novada dome

31.08.2009.

32

Daugaviešu pamatskola

Rēzeknes novada dome

Rēzeknes novada dome

31.08.2009.

33

Ilzeskalna pamatskola

Rēzeknes novada dome

Rēzeknes novada dome

31.08.2009.

34

Sēlpils pamatskola

Salas novada dome

Salas novada dome

01.09.2009.

35

Lestenes pamatskola

Tukuma novada dome

Tukuma novada dome

01.09.2009.

36

Codes sākumskola

Bauskas novads

Bauskas novada dome

01.09.2009.

37

Ziru pamatskola

Ventspils novads

Venspils novada pašvaldība

31.08.2009.

38

Usmas pamatskola

Ventspils novads

Venspils novada pašvaldība

31.08.2009.

39

Salaspils sākumskola

Salaspils novads

Salaspils novada dome

31.08.2009.

40

Valgales PII

Talsu novads

Talsu novada dome

01.09.2009.

41

Strazdes pagasta PII "Strazdiņš"

Talsu novads

Talsu novada dome

01.09.2009.

42

Šķēdes pagasta sākumskola

Saldus novads

Saldus novada dome

10.08.2009.

43

Jaunlutriņu pagasta PII "Vāvarīte"

Saldus novads

Saldus novada dome

10.08.2009.

44

Rūjas pamatskola

Rūjienas novads

Rūjienas novada dome

21.09.2009.

45

Dvietes pamatskola

Ilūkstes novads

Ilūkstes novada dome

21.09.2009.

46

Pelču pamatskola

Kulgīgas novads

Kuldīgas novada dome

1.09.2009.

47

Sermītes pamatskola

Kuldīgas novads

Kuldīgas novada dome

1.09.2009.

48

Gailīšu pamatskola

Preiļu rajons

Riebiņu novada dome

31.08.2009.

49

Vītolu pamatskola

Kārsavas novads

Kārsavas novada dome

20.08.2009.

50

2. Mežvidu pamatskola

Kārsavas novads

Kārsavas novada dome

20.08.2009.

51

Koņu pamatskola un Naukšēnu vidusskola

Naukšēnu novads

Naukšēnu novada dome

01.08.2009.

52

Vīgantes pamatskola

Aizkraukles rajons

Staburaga pagasta padome

01.07.2009.

53

Vaidavas pamatskola

Valmieras novads

Valmieras novada dome

06.09.2009.

54

Elkšņu pamatskola

Viesītes novads

Viesītes novada dome

01.09.2009.

55

Mežzemes pamatskola

Jēkabpils noavads

Jēkabpils novada dome

31.08.2009.

56

Labiešu sākumskola

Dagdas novads

Dagdas novada dome

31.08.2009.

57

Upmalas pamatskola

Dagdas novads

Dagdas novada dome

31.08.2009.

Izglītības iestādes, kuru dibināšanu 2009.gadā saskaņojusi Izglītības un zinātnes ministrija

 

N.p.k.

Dibinātā izglītības iestāde

Novads

Dibinātājs

1

Kadagas PII

Rīgas rajona padome

Ādažu novada  dome

2

Salaspils novada 
PII "Atvasīte"

Salaspils novada dome

Salaspils novada dome