Izglītības un zinātnes ministrijas 2010.gada 10.novembra noteikumi Nr.29 „Kārtība, kādā Izglītības un zinātnes ministrija saskaņo pašvaldību lēmumus par vispārējās izglītības iestādes dibināšanu, reorganizēšanu un likvidāciju, to vadītāju pieņemšanu darbā un atbrīvošanu no darba un izglītības pārvaldes iestādes vadītāja pieņemšanu darbā un atbrīvošanu no darba” (.pdf)

 

Izglītības iestādes, kuru reorganizāciju 2011.gadā saskaņojusi Izglītības un zinātnes ministrija

 

N.p.k.

Reorganizētā izgl. iestāde

Dibinātājs

Reorganizēta

(datums)

Izglītības iestādes

nosaukums

(rezultāts)

1.

Rīgas Igauņu vidusskola reorganizēta par Rīgas Igauņu pamatskolu

Rīgas dome

01.08.2011.

Rīgas Igauņu pamatskola

2.

Rīgas Pļavnieku sākumskola un Rīgas 90.vidusskola reorganizētas, tās apvienojot un izveidojot Rīgas Pļavnieku pamatskolu

Rīgas dome

01.08.2011.

Rīgas Pļavnieku pamatskola

3.

Kaibalas pamatskola reorganizēta, pievienojot Edgara Kauliņa Lielvārdes vidusskolai

Lielvārdes novada pašvaldība

01.07.2011.

Edgara Kauliņa Lielvārdes vidusskola ar struktūrvienību

4.

Vandzenes vidusskola reorganizēta par Vandzenes pamatskolu

Talsu novada dome

01.09.2011.

Vandzenes pamatskola

5.

Siguldas 3.pamatskola un Siguldas 2.vidusskola 
reorganizētas, tās apvienojot un izveidojot Siguldas pilsētas vidusskolu

Siguldas novada dome

01.08.2011.

Siguldas pilsētas vidusskola

 

Kurmenes pamatskola reorganizēta, pievienojot Valles vidusskolai un PII "Cielaviņa"

Vecumnieku novada dome

31.08.2011.

lēmums atcelts IZM 26.06.2011. vēstule Nr.1-14/3625

6.

Bauskas 1.vidusskola reorganizēta, nododot 1.-6.klases izglītības programmu īstenošanu Bauskas sākumskolai

Bauskas novada dome

01.09.2011.

Bauskas 1.vidusskola

7.

Limbažu 2.vidusskola un Limbažu 
Jauniešu un pieaugušo vakara (maiņu) vidusskola reorganizētas, pievienojot Limbažu 3.vidusskolai

Limbažu novada dome

31.08.2011.

Limbažu 3.vidusskola ar
 struktūrvienību

 

Limbažu 1.vidusskola un 
Limbažu 3.vidusskola reorganizētas, nododot 1.–6.klases izglītības programmu īstenošanu Limbažu sākumskolai

Limbažu novada dome

31.08.2011.

lēmums atcelts IZM 04.07.2011. vēstule Nr.1-14/3711

8.

Ogres vakara vidusskola reorganizēta, 
pievienojot Ogres 1.vidusskolai

Ogres novada dome

01.09.2011.

Ogres 1.vidusskola

9.

Krapes pamatskola reorganizēta, pievienojot Madlienas vidusskolai

Ogres novada dome

01.09.2011.

Madlienas vidusskola 
ar struktūrvienību

10.

Meņģeles pamatskola un Mazozolu pamatskola reorganizētas, pievienojot Taurupes vidusskolai

Ogres novada dome

01.09.2011.

Taurupes vidusskola 
ar struktūrvienībām

11.

Rundēnu pagasta pirmsskolas izglītības iestāde reorganizēta, pievienojot Istras pagasta pirmsskolas izglītības iestādei

Ludzas novada pašvaldība

31.09.2011.

Istras pagasta pirmsskolas izglītības iestāde
ar struktūrvienību

 

Bebrenes profesionālā vidusskolareorganizēta, pievienojot Bebrenes vidusskolai

Ilūkstes novada dome

31.07.2011.

lēmums atcelts IZM  28.04.2012. vēstule Nr.01-14/1875

12.

Laidzes pamatskola reorganizēta, 
pievienojot Talsu 2.vidusskolai

Talsu novada pašvaldība

01.09.2011.

Talsu 2.vidusskola ar 
struktūrvienību

13.

Dobeles Amatniecības vidusskola un Dobeles 2.vidusskola reorganizētas, izveidojot Dobeles profesionālo un vispārizglītojošo vidusskolu

Dobeles novada dome

01.09.2011.

Dobeles profesionālā un vispārizglītojošā vidusskola

14.

Zaķumuižas pamatskolas un pirmsskolas izglītības iestādes Auseklītis reorganizācija, apvienojot tās un izveidojot Zaķumuižas pamatskolu

Ropažu novada pašvaldība

01.08.2011.

Zaķumuižas pamatskola

15.

Alūksnes vakara (maiņu) un neklātienes vidusskola un Alūksnes vidusskolareorganizētas, izveidojot Alūksnes novada vidusskolu

Alūksnes novada pašvaldība

24.08.2011.

Alūksnes novada vidusskola

16.

Atašienes pirmsskolas izglītības iestāde "Zvaniņš" reorganizēta, pievienojot to Brāļu Skrindu Atašienes vidusskolai

Jēkabpils novada dome

01.10.2011.

Brāļu Skrindu Atašienes
vidusskola

17.

Pirmsskolas izglītības iestāde "Rūķītis"reorganizēta, pievienojot Stalbes vidusskolai

Pārgaujas novada pašvaldība

01.11.2011.

Stalbes vidusskola

18.

Pirmsskolas izglītības iestāde "Saulīte"reorganizēta, pievienojot Variņu pamatskolai

Smiltenes novada dome

31.08.2011.

Variņu pamatskola

19.

Limbažu 1.vidusskola reorganizēta, nododot 1.–6.klases izglītības programmu īstenošanu Limbažu sākumskolai

Limbažu novada dome

31.08.2011.

Limbažu 1.vidusskola

Izglītības iestādes, kuru slēgšanu 2011.gadā saskaņojusi Izglītības un zinātnes ministrija

 

N.p.k.

Izglītības iestādes nosaukums

Dibinātājs

Likvidēta

1.

Rīgas M.Lomonosova
krievu vidusskola

Rīgas dome

01.08.2011.

2.

Rīgas 1.vakara (maiņu) vidusskola

Rīgas dome

01.08.2011.

3.

Rīgas Centra sākumskola

Rīgas dome

01.06.2013.

4.

Friča Bārdas
Pociema pamatskola

Limbažu novads

31.08.2011.

5.

Jēkabpils Poļu pamatskola

Jēkabpils pilsētas dome

31.08.2011.

6.

Zaļenieku pirmsskolas izglītības iestāde "Zvaniņš"

Jelgavas novada pašvaldība

01.09.2011.

7.

Pirmsskolas izglītības iestāde
"Taurenītis"

Kuldīgas novada dome

01.09.2011.

8.

Bauskas pilsētas 
Kristīgā pamatskola

Bauskas novada dome

31.08.2011.

9.

Pirmsskolas izglītības 
iestāde "Lācītis"

Bauskas novada dome

31.08.2011.

10.

Rīgas 43.pirmsskolas izglītības iestāde

Rīgas dome

30.06.2011.

11.

Rīgas 35.pirmsskolas izglītības iestāde

Rīgas dome

30.06.2011.

12.

Kurmenes pamatskola

Vecumnieku novada dome

31.08.2011.

Izglītības iestādes, kuru dibināšanu 2011.gadā saskaņojusi Izglītības un zinātnes ministrija

 

N.p.k.

Dibinātā izglītības iestāde 2011.gads

Dibinātājs

1.

Rīgas pirmsskolas izglītības
 iestāde "Rotaļa"

Rīgas dome

2.

Limbažu sākumskola

Limbažu novads

3.

Bauskas sākumskola

Bauskas novads

4.

Jūrmalas speciālā pirmsskolas 
izglītības iestāde "Podziņa"

Jūrmalas dome

5.

Rundāles novada speciālā 
pirmsskolas izglītības iestāde

Rundāles novada dome

6.

Jelgavas pilsētas pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādes „Ķipari” dibināšanu

Jelgavas pilsētas pašvaldības 
administrācija

7.

Tukuma pirmsskolas izglītības 
iestāde "Karlsons"

Tukuma novada dome