Izglītības un zinātnes ministrijas 2010.gada 10.novembra noteikumi Nr.29 „Kārtība, kādā Izglītības un zinātnes ministrija saskaņo pašvaldību lēmumus par vispārējās izglītības iestādes dibināšanu, reorganizēšanu un likvidāciju, to vadītāju pieņemšanu darbā un atbrīvošanu no darba un izglītības pārvaldes iestādes vadītāja pieņemšanu darbā un atbrīvošanu no darba” (.pdf)

Izglītības iestādes, kuru reorganizāciju 2012.gadā saskaņojusi Izglītības un zinātnes ministrija

 

N.p.k.

Reorganizētā izgl. iestāde

Dibinātājs

Reorganizēta (datums)

Izglītības iestādes 

nosaukums 

(rezultāts)

Atcelts ar IZM 30.03.2012. vēstuli Nr.01-15/1458

Iļguciema vidusskola reorganizēta
 par Rīgas Iļģuciema pamatskolu

Rīgas dome

01.08.2012.

Rīgas Iļģuciema pamatskola

1.

Raiskuma pamatskola reorganizēta, pievienojot to Stalbes vidusskolai

Pārgaujas novada pašvaldība

31.08.2012.

Stalbes vidusskola

2.

Talsu 2.pamatskolas reorganizēta, pievienojot to Talsu sākumskolai

Talsu novada dome

01.09.2012.

Talsu sākumskola

3.

Jaunannas pamatskola un Jaunannas Mūzikas un mākslas skola reorganizētas, apvienojot tās un izveidojot jaunu iestādi Jaunannas Mūzikas un mākslas pamatskola

Alūksnes novada
 pašvaldība

27.08.2012.

Jaunannas Mūzikas un mākslas pamatskola

4.

Rāvas pamatskolas reorganizēta, 
pievienojot to A.Spāģa Dunalkas pamatskolai

Durbes novada dome

01.09.2012.

A.Spāģa Dunalkas pamatskola

5.

Piebalgas pamatskola reorganizēta, pievienojot Jaunpiebalgas vidusskolai

Jaunpiebalgas novada dome

10.01.2012.

Jaunpiebalgas vidusskola ar 
struktūrvienību

6.

Valmieras pilsētas 1.pirmsskolas izglītības iestāde reorganizēta, pievienojot to Valmieras pilsētas 2.pirmsskolas izglītības iestādei "Ezītis"

Valmieras pilsētas pašvaldība

01.01.2013.

Valmieras pilsētas 2.pirmsskolas
 izglītības iestāde "Ezītis"ar struktūrvienību

7.

Kurzemītes pamatskola
 reorganizēta, pievienojot to Saldus 2.vidusskolai

Saldus novada pašvaldība

01.09.2012.

Saldus 2.vidusskola

8.

Skultes sākumskolas reorganizācija par Skultes pirmsskolas izglītības iestādi "Aģupīte"

Limbažu novada pašvaldība

Stājas spēkā pēc IZM saskaņojuma saņemšanas

Skultes pirmsskolas izglītības iestāde "Aģupīte"

Izglītības iestādes, kuru slēgšanu 2012.gadā saskaņojusi Izglītības un zinātnes ministrija

 

N.p.k.

Izglītības iestādes nosaukums

Dibinātājs

Likvidēta

1.

Bārbeles pamatskola

Vecumnieku novada dome

31.08.2012.

2.

Rīgas 62.vidusskola

Rīgas dome

01.08.2012.

3.

Rīgas Šampētera vidusskola

Rīgas dome

01.08.2012.

4.

Rīgas 63.pirmsskolas izglītības iestāde

Rīgas dome

29.06.2012.

5.

Ozolkalna pamatskola

Gulbenes novada dome

31.07.2012.

6.

Sātiņu pamatskola

Saldus novada pašvaldība

01.09.2012.

7.

Vanagu pamatskola

Vārkavas novada dome

01.09.2012.

8.

Siguldas novada vidusskola

Siguldas vovada dome

01.01.2013.

Izglītības iestādes, kuru dibināšanu 2012.gadā saskaņojusi Izglītības un zinātnes ministrija

 

N.p.k.

Dibinātā izglītības iestāde

Dibinātājs

1.

Pirmsskolas izglītības iestāde 
"Pūcīte"

Ozolnieku novada dome

2.

Siguldas pilsētas sākumskola

Siguldas novada dome

Profesionālās ievirzes izglītības iestādes, kuru kuru reorganizāciju 2012.gadā saskaņojusi Izglītības un zinātnes ministrija

 

N.p.k.

Reorganizētā izgl. iestāde

Dibinātājs

Reorganizēta/

dibināta

(datums)

Izglītības

iestādes

nosaukums

1.

Kandavas Mūzikas skola un Kandavas Mākslas skola reorganizētas, apvienojot tās un izveidojot jaunu izglītības iestādi

Kandavas novada dome

01.07.2012.

Kandavas Mūzikas un
 mākslas skola

2.

Dibināta Bērnu mākslas un 
mūzikas skola

Grobiņas novada dome

01.09.2012.

Bērnu mākslas un mūzikas skola

3.

Dibināta Mērsraga Mūzikas
 un mākslas skola

Mērsraga novada pašvaldība

01.09.2012.

Mērsraga Mūzikas un mākslas skola