Izglītības un zinātnes ministrijas 2010.gada 10.novembra noteikumi Nr.29 „Kārtība, kādā Izglītības un zinātnes ministrija saskaņo pašvaldību lēmumus par vispārējās izglītības iestādes dibināšanu, reorganizēšanu un likvidāciju, to vadītāju pieņemšanu darbā un atbrīvošanu no darba un izglītības pārvaldes iestādes vadītāja pieņemšanu darbā un atbrīvošanu no darba” (.pdf)

 

Izglītības iestādes, kuru reorganizāciju 2013.gadā saskaņojusi Izglītības un zinātnes ministrija

 

N.p.k.

Reorganizētā izgl. iestāde

Dibinātājs

Reorganizēta (datums)

Izglītības iestādes

nosaukums (rezultāts)

1.

Liepenes pamatskola un Variešu pirmsskolas izglītības iestāde"Varavīksne"reorganizētas, apvienojot tās un izveidojot Variešu sākumskolu.

Krustpils novada pašvaldība

30.07.2013.

Variešu sākumskola

2.

Beļavas pirmsskolas izglītības iestāde "Zvaniņš" reorganizēta, pievienojot to K.Valdemāra pamatskolai

Gulbenes novada dome

01.09.2013.

K.Valdemāra pamatskola 
ar filiāli

3.

Sidgundas pamatskola un Mālpils vidusskola reorganizētas, apvienojot tās un izveidojot  Mālpils novada vidusskolu

Mālpils novada dome

01.09.2013.

Mālpils novada vidusskola
ar filiāli

4.

Pabažu pamatskola reorganizēta, pievienojot to Sējas pamatskolai

Sējas novada dome

31.07.2013.

Sējas pamatskola

5.

Lauberes pamatskola reorganizēta,
pievienojot  to Suntažu vidusskolai

Ogres novada pašvaldība

01.01.2014.

Suntažu vidusskola ar filiāli

6.

Jelgavas novada Neklātienes vidusskola reorganizēta, 
atdalot tās struktūrvienību Zaļenieku konsultāciju punktu, pievienojot to Zaļenieku Profesionālajai vidusskolai.

Jelgavas novada pašvaldība

01.09.2013.

Zaļenieu profesionālā un 
vispārizglītojošā vidusskola

7.

Garlība Merķeļa Lēdurgas pamatskola
 reorganizēta, pievienojot tai Lēdurgas sporta centru

Krimuldas novada dome

28.02.2014.

Garlība Merķeļa Lēdurgas pamatskola

8.

Vecberbu Profesionālā vidusskola apvienota ar Bebru internātvidusskolu, izveidojot Vecbebru Profesionālo un vispārizglītojošo internātvidusskolu

Kokneses novada dome

01.11.2013.

Vecbebru Profesionālā un vispārizglītojošā
 internātvidusskola

9.

Liepājas pirmsskolas izglītības iestāde "Ķipars" reorganizēta, 
pievienojot to Liepājas pirmsskolas izglītības iestādei "Liepiņa"

Liepājas pilsētas dome

01.10.2013.

Liepājas pirmsskolas izglītības iestāde "Liepiņa"

10.

Rīgas Krievu vidusskolas un Rīgas Herdera vidusskolas reorganizētas, tās apvienojot un izveidojot jaunu vispārējās vidējās izglītības iestādi ar nosaukumu J.G. Herdera Rīgas Grīziņkalna vidusskola

Rīgas dome

31.07.2014.

J.G. Herdera Rīgas Grīziņkalna vidusskola

11.

Rīgas 34.pirmsskolas izglītības iestādes un Rīgas 78.pirmsskolas izglītības iestādes reorganizētas, tās apvienojot un izveidojot jaunu pirmsskolas izglītības iestādi ar nosaukumu Rīgas pirmsskolas izglītības iestāde „Saulstariņi”

Rīgas dome

31.07.2014.

Rīgas pirmsskolas izglītības iestāde „Saulstariņi”

12.

Rīgas 91.pirmsskolas izglītības iestādes un Rīgas 1.pirmsskolas izglītības iestādes reorganizētas, tās apvienojot un izveidojot jaunu pirmsskolas izglītības iestādi ar nosaukumu Rīgas Ziedoņdārza pirmsskola

Rīgas dome

31.07.2014.

Rīgas Ziedoņdārza pirmsskola

13.

Rīgas 113.pirmsskolas izglītības iestādes un Rīgas 261.pirmsskolas izglītības iestādes reorganizētas tās apvienojot un izveidojot jaunu pirmsskolas izglītības iestādi ar nosaukumu Rīgas pirmsskolas izglītības iestāde „Jumis”.

Rīgas dome

31.07.2014.

Rīgas pirmsskolas izglītības iestāde „Jumis”

14.

Apguldes Profesionālā vidusskola reorganizēta, pievienojot Dobeles Amatniecības un vispārizglītojošajai vidussskolai

Dobeles novada dome

01.01.2014.

Dobeles Amatniecības un vispārizglītojošā
 vidusskola

Izglītības iestādes, kuru slēgšanu 2013.gadā saskaņojusi Izglītības un zinātnes ministrija

 

N.p.k.

Izglītības iestādes nosaukums

Dibinātājs

Likvidēta

datums

1.

Cirmas pamatskola

Ciblas novada dome

01.08.2013.

2.

Stoļerovas pirmsskolas izglītības ietsāde

Rēzeknes novada dome

03.04.2014.

Izglītības iestādes, kuru dibināšanu 2013.gadā saskaņojusi Izglītības un zinātnes ministrija

 

N.p.k.

Dibinātā izglītības iestāde

Dibinātājs

1.

Tukuma pirmsskolas izglītības iestāde "Pepija"

Tukuma novada dome

2.

Burtnieku novada pirmsskolas izglītības iestāde "Matīši"

Burtnieku novada pašvaldība

3.

Siguldas pilsētas pirmsskolas
izglītības iestāde "Pasaciņa"

Siguldas novada Dome