Lēmumu par izglītības iestāžu dibināšanu, reorganizāciju vai slēgšanu pieņem pašvaldības kā izglītības iestāžu dibinātājs. Par savu lēmumu pašvaldības informē Izglītības un zinātnes ministriju, iesniedzot nepieciešamos dokumentus un informāciju, lūdzot ministrijai šo lēmumu saskaņot. Atbilstoši noteiktajai kārtībai ministrija, izskatot jautājumu par saskaņojuma sniegšanu pašvaldības lēmumam, izvērtē saņemto informāciju izvērtē un sniedz atbildi, nepieciešamības gadījumā pieprasot pašvaldībai arī papildu skaidrojumu.

Izskatot jautājumus par saskaņojumu pašvaldības lēmumam par vispārējās izglītības iestādes reorganizēšanu vai likvidāciju, tiek izvērtēta pašvaldības sniegtais skaidrojums par:

 • izglītības iestādes darba kvalitāti – skolēnu mācību rezultāti, izglītības programmu piedāvājums, sasniegumi interešu izglītības jomā, pedagogu un izglītības iestādes vadītāja darba kvalitāte u.c.;
 • turpmākās izglītības pieejamību;
 • transporta nodrošinājumu;
 • izglītības iestāžu tīkla attīstību novadā – pieejamie finanšu resursi, izglītības iestāžu ēku piepildījums un noslogojums, teritorijas demogrāfiskās tendences, pašvaldības ekonomiskās attīstības potenciāls;
 • iesaistīto pušu (skolēnu, pedagogu, vecāku) informētība un viedoklis.

Pašvaldību lēmumi par izglītības iestāžu dibināšanu, reorganizāciju, likvidāciju 2021.gadā

Nr.p.k.

Izglītības iestāde

Dibinātājs

Darbība ar iestādi

Rezultāts

Datums

 1.  

Dravnieku pamatskola

Riebiņu novada pašvaldība

Likvidācija

 

31.08.2021.

 1.  

Jaunstrūžānu pamatskola

Rēzeknes novada pašvaldība

Likvidācija

 

18.08.2021.

 1.  

Vijciema sākumskola

Valkas novada pašvaldība

Likvidācija

 

01.06.2021.

 1.  

Meirānu Kalpaka pamatskola

Lubānas novada pašvaldība

Likvidācija

 

31.07.2021.

 1.  

Murmastienes pamatskola

Varakļānu novada pašvaldība

Likvidācija

 

30.06.2021.

 1.  

Nītaures vidusskola

Amatas novada pašvaldība

Reorganizācija apvienojot

Nītaures mūzikas un mākslas pamatskola

01.09.2021.

 1.  

Amatas novada mūzikas un mākslas skola

 1.  

Jūrmalas Alternatīvā skola

Jūrmalas pilsētas pašvaldība

Reorganizācija apvienojot

Jūrmalas Aspazijas pamatskola

15.06.2021.

 1.  

Jūrmalas pilsētas Lielupes pamatskola

 1.  

Medumu pamatskola

Daugavpils novada pašvaldība

Pievienojot citai izglītības iestādei

Pievieno Sventes vidusskolai

01.09.2021.

 1.  

Pildas pagasta pirmsskolas izglītības iestāde

Ludzas novada pašvaldība

Pievienojot citai izglītības iestādei

Apvieno ar Pildas pamatskolu

31.08.2021.

 1.  

Zvejniekciema vidusskola

Saulkrastu novada pašvaldība

Reorganizācija apvienojot

Vidzemes jūrmalas vidusskola

21.06.2021.

 1.  

Saulkrastu vidusskolu

 1.  

Rīgas 61.vidusskola

Rīgas pilsētas pašvaldība

Reorganizācija apvienojot

Rīgas Arkādijas vidusskola

31.08.2021.

 1.  

Rīgas 53.vidusskola

 1.  

Rīgas Jāņa Poruka vidusskola

Rīgas pilsētas pašvaldība

Pievienojot citai izglītības iestādei

Pievieno Rīgas 45.vidusskolai

31.08.2021.

 1.  

Rīgas Mūzikas vidusskola

Rīgas pilsētas pašvaldība

Pievienojot citai izglītības iestādei

Pievieno Rīgas Valdorfskolai

31.08.2021.

 1.  

Rīgas Avotu pamatskola

Rīgas pilsētas pašvaldība

Pievienojot citai izglītības iestādei

Pievieno Rīgas Raiņa vidusskolai

31.08.2021.

 1.  

Rīgas 15.pirmsskolas izglītības iestāde

Rīgas pilsētas pašvaldība

Pievienojot citai izglītības iestādei

Pievieno Rīgas 7.pamatskolai

31.08.2021.

 1.  

Tukuma 2. pamatskola

Tukuma novada pašvaldība

Reorganizācija apvienojot

Tukuma Raiņa Valsts ģimnāzija

01.09.2021.

 1.  

Tukuma Raiņa ģimnāzija

01.09.2021.

 1.  

Piltenes vidusskola

Ventspils novada pašvaldība

Maina īstenoto izglītības pakāpi

Piltenes pamatskola

31.07.2021.

 1.  

Rēzeknes 6.vidusskola

Rēzeknes pilsētas pašvaldība

Maina īstenoto izglītības pakāpi

Rēzeknes 6.pamatskola

01.07.2021.

 1.  

Sākumskola “Ābelīte”

Jūrmalas pilsētas pašvaldība

Maina īstenoto izglītības pakāpi

Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestāde “Ābelīte”

31.08.2021.

 1.  

Audriņu pamatskola

Rēzeknes novada pašvaldība

Maina īstenoto izglītības pakāpi

Audriņu pirmsskolas izglītības iestāde

18.08.2021.

 1.  

Salaspils 2.vidusskola

Salaspils novada pašvaldība

Maina īstenoto izglītības pakāpi

Salaspils pamatskola

31.07.2021.

 1.  

Dāvja Ozoliņa Apes vidusskola

Apes novada pašvaldība

Maina īstenoto izglītības pakāpi

Dāvja Ozoliņa Apes pamatskola

01.09.2021.

 1.  

Raunas vidusskola

Raunas novada pašvaldība

Maina īstenoto izglītības pakāpi

Raunas pamatskola

01.09.2021.

 1.  

J.Raiņa Daugavpils 6.vidusskola

Daugavpils pilsētas pašvaldība

Maina īstenoto izglītības pakāpi

J.Raiņa Daugavpils 6.pamatskola

01.09.2021.

 1.  

Bērzpils vidusskola

Balvu novada pašvaldība

Maina īstenoto izglītības pakāpi

Bērzpils pamatskola

01.08.2021.

 1.  

Jelgavas 6.vidusskola

Jelgavas pilsētas pašvaldība

Maina īstenoto izglītības pakāpi

Jelgavas Pārlielupes pamatskola

01.07.2021.

 1.  

Baldones Mūzikas pamatskola

Baldones novada pašvaldība

Maina īstenoto izglītības pakāpi

Baldones sākumskola

01.08.2021

 1.  

Rīgas 19.vidusskola

Rīgas pilsētas pašvaldība

Maina īstenoto pakāpi

Rīgas Bolderājas Jaunā pamatskola

01.09.2021.

 1.  

Rīgas 54.vidusskola

Rīgas pilsētas pašvaldība

Maina īstenoto pakāpi

Rīgas Baltmuižas pamatskola

01.09.2021.

 1.  

Rīgas 65.vidusskola

Rīgas pilsētas pašvaldība

Maina īstenoto pakāpi

Rīgas 65.pamatskola

01.09.2021.

 1.  

Rīgas 69.vidusskola

Rīgas pilsētas pašvaldība

Maina īstenoto pakāpi

Rīgas 69.pamatskola

01.09.2021.

 1.  

Rīgas Austrumu vidusskola

Rīgas pilsētas pašvaldība

Maina īstenoto pakāpi

Rīgas Austrumu pamatskola

01.09.2021.

 1.  

Rīgas Sergeja Žoltoka vidusskola

Rīgas pilsētas pašvaldība

Maina īstenoto pakāpi

Rīgas Sergeja Žoltoka pamatskola

01.09.2021.