Aktuālā informācija uz 2021.gada 11.janvāri

Kontaktinformācija

Nr.

p.k.

Novads

Vārds, uzvārds

E-pasts

Tālruņa numurs

 

1.

Aizkraukles novada Izglītības pārvalde

Jaunjelgavas novads

Skrīveru novads,

Neretas vidusskola

Astra Siliņa 

astra.silina@aizkraukle.lv

 

65133907

26313637

65133918

 

2.

Aizputes novads

 

 

Elita Malovka

elita.malovka@aizpute.lv

dome@aizpute.lv 

29138082

3.

Alojas novads

 

 

Ilze Kapmale

ilzekapmale@inbox.lv 

29332084

4.

Alsungas novada

Izglītības pārvalde

 

Undīne Priedoliņa

izglitiba@alsunga.lv

26397069

5.

Alūksnes novada

Izglītības pārvalde

 

Gunta Kupča

izgl.parvalde@aluksne.lv 

64381479

26320623

6.

Amatas novada apvienotā Izglītības pārvalde

Līgatnes novads

Raunas novads

Priekuļu novads

Pārgaujas novads

Jaunpiebalgas novads

Vecpiebalgas novads

Dina Dombrovska

dina.dombrovska@and.lv 

izglitibas.parvalde@and.lv

29365568

7.

Apes novads

 

Gunta Ļuļe

gunta.lule@ape.lv 

administracija@ape.lv 

26609215

64307215

 

8.

 

Auces novads

 

Valda Zvirbule

 

valda.zvirbule@dome.auce.lv

 

63707224

9.

Baltinavas novads

 

 

Imants Slišāns 

baltinava-vsk@inbox.lv 

26522144

10.

Balvu novada

Izglītības, kultūras un sporta pārvalde

Inta Kaļva

izglparvalde@balvi.lv

inta.kalva@balvi.lv 

 

64521083

29437260

11.

Bauskas novada administrācijas

Izglītības nodaļa

Māra Bauvare

mara.bauvare@bauska.lv 

63922660

26528079

12.

Brocēnu novads

 

 

Inesa Role

dome@broceni.lv

inesa.role@broceni.lv

20151185

13.

Carnikavas novads

 

 

Aija Kalvāne 

 

aija.kalvane@carnikava.lv

27195367

14.

Cēsu novads

Lolita Kokina

lolita.kokina@dome.cesis.lv 

 

 

29259695

64121009

15.

Cesvaines novads

 

 

Rudīte Adamkoviča

Rudite.adamkovica@cesvaine.lv

27540746

16.

Ciblas novads

 

 

Sarmīte Leščinska 

 

sarmite.lescinska@inbox.lv 

26439768

17.

Dagdas novads

Izglītības, kultūras un sporta nodaļa

 

Regīna Pauliņa

regina_rutka@inbox.lv

iks,nodala@dagda.lv

26569588

18.

Daugavpils novada

Izglītības pārvalde

 

Janita Zarakovska

Janita.zarakovska@dnd.lv

65476828

 

19.

Dobeles novada

Izglītības pārvalde

Aija Didrihsone

izglitiba@dobele.lv

 

26427526

20.

Durbes novads

Kristīne Bruzule

kristine.bruzule@durbe.lv 

27842747

21.

Ērgļu novads

 

 

Inese Šaudiņa 

inese.saudina@gmail.com 

29185009

22.

Garkalnes novads

 

 

Garkalnes novada domes izglītības metodiķes

Sanita Tīberga

 

dome@garkalne.lv

sanita.tiberga@garkalne.lv

26199608

 

23.

Grobiņas novads

 

 

Arvils Roga

arvils.roga@grobinasnovads.lv

29125969

24.

Gulbenes novada Izglītības pārvalde 

Edīte Kanaviņa

 

edite.kanavina@gulbene.lv

 

64497722

26490591

25.

Iecavas novads

 

 

Vija Ieleja

vija.ieleja@iecava.lv

63941601

 

26.

Ikšķiles novads

 

 

Izglītības speciāliste

Liene Šmite

liene.smite@ikskile.lv

65030340

27.

Ilūkstes novads

Sanita Plone

Izglītības darba speciāliste 

Vita Tolmante

 

 

 

sanita.plone@ilukste.lv

vita.tolmante@ilukste.lv

 

 

65447859

 

28.

Jēkabpils novada Izglītības un kultūras pārvalde

Aknīstes novads,

Salas novads

Viesītes novads,

Krustpils novads

Anda Ķiploka

 

 

Rainelda Muižniece

galvenā speciāliste izglītības jautājumos

 

Anda.Kiploka@jekabpilsnovads.lv 

 

 

 

rainelda.muizniece@jekabpilsnovads.lv

65220736

 

 

 

65220737

29183714

29.

Jelgavas novada

Izglītības pārvalde

 

Ginta Avotiņa

ginta.avotina@jelgavasnovads.lv 

63027438

 

30.

 

Kandavas novada

Izglītības pārvalde

 

Jeļena Šnikvalde

izglitibas.parvalde@kandava.lv 

Jelena.Snikvalde@kandava.lv

26379703

63126520

31.

Kārsavas novads

Vaira Šicane

Inta Laganovska- Vesere

sicane@inbox.lv

intalaganovskavesere@inbox.lv 

 

29384429

29131628

 

32.

Kocēnu novada

Izglītības pārvalde

Mazsalacas novads

Rūjienas novads

Beverīnas novads

Naukšēnu novads

Strenču novads

Burtnieku novads

Ieva Stiģe

izglitiba@kocenunovads.lv 

ieva.stige@kocenunovads.lv 

64207161

29298794

33.

Kokneses novads

 

 

Ilona Lazda

ilona.lazda@koknese.lv

28640383 

34.

Krāslavas novads

 

 

Lidija Miglāne

izglitiba@kraslava.lv 

65620025

26531015

35.

 

 

Kuldīgas novada

Pašvaldības nodaļa

 

Santa Dubure

santa.dubure@kuldiga.lv 

63350076

27020934

36.

Ķeguma novads

 

 

Sandra Čivča

sandra.civca@kegums.lv 

65055439

20223212

37.

Ķekavas novads

Izglītības, kultūras un sporta pārvalde

Linda Zaķe 

Aija Āre,

 

linda.zake@kekava.lv

aija.are@kekava.lv 

 

26459609

29345624

 

38.

Lielvārdes novads

 

Inga Škapare

inga.skapare@lielvarde.lv

28631053

65020828

39.

Limbažu novads

Sigita Upmale

 

Vija Jirgensone – izglītības darba speciāliste

Sigita.upmale@limbazi.lv

 

Vija.jirgensone@limbazi.lv

29496711

40.

Līvānu novada

izglītības pārvalde

 

Ilga Peiseniece

ilga.peiseniece@livani.lv

izglitiba@livani.lv 

65342252

25448052

41.

Lubānas novads

 

 

Dace Mežsarga

dace.mezsarga@lubana.lv, izglitiba@lubana.lv

64820920

25623047

42.

Ludzas novada

Izglītības, kultūras un sporta pārvalde

Sarmīte Gutāne

metod@ludzaspils.lv 

65707141

29442762

43.

Madonas novads

 

 

Solvita Seržāne

solvita.serzane@madona.lv 

64860562

26136230

44.

Mārupes novada domes Izglītības dienests

 

Sarmīte Antiņa

Elita Lecko

sarmite.antina@marupe.lv

elita.lecko@marupe.lv

25448489

 

45.

Mērsraga novads

 

 

Juris Venckus

 

juris@venckus.lv

29405602

46.

Neretas novads

 

Žanna Miezīte

zanna.miezite@gmail.com 

29339832

65175239

47.

Nīcas novads

 

 

Izglītības speciāliste   

Inguna Lībeka 

dome@nica.lv

inguna.libeka@nica.lv    

 

63484550

29858814

 

48.

Ogres novada 

Izglītības pārvalde

Vadītāja p.i.

Sandra Grunte,

 

vecākā izglītības speciāliste

Vineta Āboltiņa

sandra.grunte@ogresnovads.lv

 

Vineta.aboltina@ogresnovads.lv

 

65055382

20293905

29104936

49.

Olaines novads

 

 

Mārīte Zaube

 

 

marite.zaube@olaine.lv 

29437683

50.

Ozolnieku novads

 

 

Jeļena Žoide

jelena.zoide@ozolnieki.lv

izglitibas.nod@ozolnieki.lv  

26311529

51.

Pāvilostas novads

 

 

Aina Jakovļeva

aina.jakovleva@pavilosta.lv

63498388

29474462

52.

Pļaviņu novads

 

 

Ilona Lazda

ilona.lazda@plavinas.lv

29146136

53.

Preiļu novada

Izglītības pārvalde

Vārkavas novads

Aglonas novads

 

Andrejs Zagorskis

andrejs.zagorskis@preili.lv

skaidrite.uzulina@preili.lv

preiluipvad@preili.lv

65322332

29297976

28672957

54.

Priekules novads

 

 

Agrita Purviņa

agrita.purvina@priekulesnovads.lv 

26138392

63497940

55.

Rēzeknes novada

Izglītības pārvalde

 

Guntars Skudra 

 

izglitiba@saskarsme.lv

Guntars.Skudra@saskarsme.lv

 

29495624 

64607201

56.

Riebiņu novads

 

 

Evelīna Visocka

evelina.visocka@riebini.lv 

65324379

26373488

57.

Rojas novads

 

 

Sarmīte Engīzere

roja@roja.lv

rojasvsk@inbox.lv

sarmite.en@inbox.lv

63291526

28657693

58.

Rucavas novads

 

 

Sandra Malakauska

malakauskas@inbox.lv

22306823

59.

Rugāju novada

Izglītības pārvalde

 

Biruta Berkolde

izglitiba@rugaji.lv 

64507246

27869387

60.

Rundāles novads

 

 

Zinaida Sparāne

zinaida.sparane@rundale.lv 

22029011

61.

Salacgrīvas novads

 

 

Antra Paegle

antra.paegle@salacgriva.lv

26443291

62.

Salaspils novads

 

 

Inga Elksne

inga.elksne@salaspils.lv 

67981029

26481457

63.

Saldus novada

Izglītības pārvalde

 

Saulcerīte Levica

 

saulcerite.levica@saldus.lv 

 

63807940

63807945

64.

Siguldas novada

Izglītības pārvalde

 

Sandra Tukiša

Sandra.tukisa@sigulda.lv

67970863

 

65.

Skrundas novads

 

Inga Flugrāte

inga.flugrate@skrunda.lv 

63350463

27839913

66.

Smiltenes novada

Izglītības pārvalde

 

Gunta Grigore

gunta.grigore@smiltene.lv

 

64707875

67.

Talsu novada

Izglītības pārvalde

 

Dundagas novads

 

Uldis Katlaps

 

 

Dinārs Neifelds

izglitibasparvalde@talsi.lv

uldis.katlaps@talsi.lv

 

ndinars@gmail.com 

 

29468902

63222583

 

26162075

68.

Tērvetes novads

 

 

Inita Roze

inita.roze@inbox.lv 

26465219

 

69.

Tukuma novada

Izglītības pārvalde

Engures novads

Jaunpils novads

Dace Strazdiņa

dace.strazdina@tukums.lv

izglitiba@tukums.lv 

28351771

 

70.

Vaiņodes novads

 

 

Zigmunds Mickus

dziga44@inbox.lv 

63464423

29188434

71.

Valkas novada

Izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes nodaļa

 

Rolands Rastaks

Ramona Lapiņa – izglītības speciāliste

rolands.rastaks@valka.lv

 

ramona.lapina@valka.lv

64707525

25779961

64707501

72.

Varakļānu novads

 

 

Anita Saleniece

varaklani@varaklani.lv

varaklanuvsk@gmail.com 

28607435

64860993

73.

Vecumnieku novads

 

Vija Beļūna

vija.beluna@vecumnieki.lv 

janis.kovals@vecumnieki.lv

63976787

26669550

74.

Ventspils novada

Izglītības pārvalde

 

Aina Klimoviča

aina.klimovica@ventspilsnd.lv 

63629461

29167302

75.

Viļakas novads

 

Inese Circene

inese.circene@vilaka.lv

izg.nodala@vilaka.lv 

26311663

76.

Viļānu novads

 

 

Ilga Morozova 

novads@vilani.lv

izglitiba@vilani.lv

 

26472531

77.

Zilupes novads

 

 

Svetlana Kuzmika

svetlana.kuzmika@zilupe.lv

 

65724354

29802412

78.

Pierīgas izglītības, kultūras un sporta pārvalde: 

Ropažu novads,

Inčukalna novads, Ādažu novads, Saulkrastu novads, Baldones novads, Krimuldas novads, Stopiņu novads, Sējas novads, Babītes novads

Mālpils novads

Olģerts Lejnieks

 

 

 

 

 

 

 

 

Daiga  Melcere  

olgerts.lejnieks@iksp.lv 

 

 

 

 

 

 

 

 

daiga.melcere@malpils.lv

67201500

29219763

 

 

 

 

 

 

 

 

 

79.

Daugavpils pilsētas Izglītības pārvalde

Marina Isupova

 marina.isupova@ip.daugavpils.lv 

65423110

80.

Jēkabpils

 

 

Juris Līcis

juris.licis@edu.jekabpils.lv

 

65207054

81.

Jelgavas

Izglītības pārvalde

Gunta Auza

gunta.auza@izglitiba.jelgava.lv 

29490506

63012461

82.

Jūrmala

 

Imants Vasmanis

imants.vasmanis@jpd.gov.lv

29452351

83.

Liepājas

Izglītības pārvalde

Kristīne Niedre Lathere

kristine.niedre-lathere@liepaja.edu.lv

info@liepaja.edu.lv

 

63424534

63404774

29641882

84.

Rēzeknes

Izglītības pārvalde

Arnolds Drelings

arnolds.drelings@rezekne.lv 

64622123

29425003

85.

Rīgas Izglītības pārvalde

Ivars Balamovskis

iksd@riga.lv

ivars.balamovskis@riga.lv

29262765

67026832

29142949

86.

Valmieras

Izglītības pārvalde

 

Iveta Pāže

iveta.paze@valmiera.lv

64207139

64207157

87.

Ventspils

Izglītības pārvalde

 

Ineta Tamane

vip@ventspils.lv 

 

 

63601221