Publicēts 29 marts 2018

Precizēta versija publicēta 3.04.2018., 16.07.2018., 26.07.2018., 03.08.2018., 06.08.2018., 12.09.2018.

Ministru kabineta noteikumu projekts “Zinātnisko institūciju darbības starptautiskā novērtējuma organizēšanas kārtība” (.pdf)

Ministru kabineta noteikumu projekts  “Zinātnisko institūciju darbības starptautiskā novērtējuma organizēšanas kārtība”  (.pdf) sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojums (anotācija)

Projekts ir izsludināts 5.04.2018. VSS (VSS-340)