Pedagogiem Skolēniem Vecākiem
Pētījums

Aprīļa nogalē Latvijas astotās klases skolēni uzsāk dalību Starptautiskajā pilsoniskās izglītības pētījumā IEA ICCS 2022. Pētījuma pirmais posms ir izmēģinājuma pētījums, kas paredz pārbaudīt, kā darbojas jautājumi skolēnu, skolotāju un skolu vadītāju aptaujās, kā arī skolēniem paredzētajos testos. Pirmo reizi pētījuma dati Latvijā tiek iegūti elektroniski, papildus saglabājot datu savākšanu papīra formātā.

IEA ICCS ir pasaulē lielākais starptautiskais un vienīgais pilsoniskās izglītības pētījums. Tā mērķis ir izpētīt, kādā mērā jaunieši ir gatavi pildīt savus pilsoņa pienākumus. Pētījuma analīzē tiks gūtas atbildes uz tādiem jautājumiem kā skolēnu loma attiecībā uz globālo pilsonību, vides ilgtspējība, sociālā mijiedarbība skolā, jaunu sociālo mediju izmantošana pilsoniskai iesaistei, digitālā pilsonība, kā arī migrācija un daudzveidība.

Skolās IEA ICCS 2022 izmēģinājuma pētījumu Izglītības un zinātnes ministrijas uzdevumā veic Latvijas Universitātes Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultātes Izglītības pētniecības institūts. Latvijā IEA ICCS 2022 izmēģinājuma pētījumā plānots iesaistīt 30 skolas, 1000 astotās klases skolēnus un 360 skolotājus. Pētījuma izmēģinājuma posms notiks pakāpeniski līdz maija beigām, ņemot vērā epidemioloģisko situāciju un skolu gatavību veikt datu ieguvi klātienē. Lai sniegtu detalizētu izklāstu un atbildētu uz neskaidrajiem jautājumiem, skolu pārstāvjiem tiek organizēti mācību semināri.

Detalizētai situācijas analīzei nacionālā līmenī IEA ICCS 2022  ietvaros sagatavoti aptaujas jautājumi, kas ļaus padziļināti izpētīt Latvijas izglītības sistēmai un pilsoniskās izglītības saturam nozīmīgus jautājumus. Šoreiz elektroniski iegūstamā datu daļa skolēnu testā veidota līdzīgi spēļošanas uzdevumu pamatprincipiem. Tas jauniešiem nozīmēs aizraujošāku atbildēšanu uz jautājumiem.

Latvijas skolēnu, skolotāju, vecāku un skolu vadītāju piedalīšanās starptautiskos izglītības pētījumos ir nozīmīga izglītības sistēmas kvalitātes līmeņa starptautiskai noteikšanai un turpmākai pilnveidei. IEA ICCS 2022 piedalās 25 valstis no četriem kontinentiem. Latvija ir viena no 11 dalībvalstīm, kas datus plāno iegūt arī elektroniski. Līdz šim Latvija IEA ICCS pētījumā piedalījusies četras reizes, pirmo reizi tam notiekot 1999. gadā. Plānots, ka IEA ICCS 2022 pamatpētījums notiks 2022. gada pavasarī, savukārt Latvijas rezultāti un plašāka analīze salīdzinājumā ar citām pētījuma dalībvalstīm gaidāma 2023. gada otrajā pusē.

Atbildes uz biežāk uzdotajiem jautājumiem par IEA ICCS 2022 pieejamas Latvijas Universitātes Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultātes Izglītības pētniecības institūta tīmekļvietnē.

Pētījums notiek ar Eiropas Sociāla fonda atbalstu projekta Nr. 8.3.6.2/17/I/001 „Izglītības kvalitātes monitoringa sistēmas izveide un īstenošana” ietvaros.

ESF Sociālais fonds