10.-12.jūnijs, 2015: Starptautiska konference „EuroNanoForum 2015”

EuroNanoForum konferences ir nozīmīgākās savā nozarē Eiropā un kalpo kā platforma diskusijām starp zinātniekiem, industrijas un politikas plānošanas pārstāvjiem, kā arī uzņēmējiem.
Konference EuroNanoForum 2015, kas ir lielākais nanotehnoloģiju pasākums Eiropā, pulcēja aptuveni 1200 dalībnieku no 50 valstīm. EuroNanoForum 2015 galvenā tēma bija “Nanotehnoloģijas Eiropas konkurētspējai”, un tās ietvaros uzstājās dažādu nanotehnoloģiju nozaru pārstāvji, aptverot plašu tēmu loku 15 dažādās sesijās. “Latvijas Saiets” izstādes Nanotech Europe ietvaros parādīja izcilus Latvijas pētniecības un inovatīvu uzņēmumu piemērus. Dažādu līmeņu rūpniecības, mazo un vidējo uzņēmumu, investoru un politikas veidotāju pārstāvji diskutēja par dažādām ar pasākumu saistītām tēmām, sākot no izglītības līdz uzņēmējdarbībai.

EuroNanoForum 2015 tika organizēts sadarbībā ar Eiropas Komisijas Pētniecības un inovācijas ģenerāldirektorātu, un to līdzfinansēja ES pētniecības un inovāciju programma Apvārsnis 2020. Latvijas Universitātes sadarbības partneri konferences organizēšanai bija LU Cietvielu fizikas institūts, LU Polimēru mehānikas institūts, LU Fizikas institūts, Rīgas Tehniskā universitāte un Latvijas Tehnoloģiskais centrs.

Konferences mājaslapa [ārēja saite]

Foto galerija [ārēja saite]