Drukāt

Latviešu valoda ir Latvijas Republikas valsts valoda un sabiedrības integrācijas valoda, tā ir nacionālās identitātes pamats un pasaules daudzveidīgā kultūras mantojuma daļa. Latviešu valoda pieder pie vecrakstu valodām ar standartizētu literārās valodas formu jau kopš 16. gadsimta.

2004. gadā līdz ar Latvijas iestāšanos Eiropas Savienībā latviešu valoda ir ieguvusi Eiropas Savienības oficiālās valodas statusu.

Valsts valodas regulējumu nosaka Valsts valodas likums.

Konsultācijas latviešu valodas jautājumos

Latviešu valodas aģentūras valodas konsultanti sniedz konsultācijas latviešu valodas jautājumos. Ikviens iedzīvotājs var saņemt konsultācijas:

Speciālisti sniedz arī lingvistiskus atzinumus – kāda vārda, teikuma vai teksta fragmenta skaidrojumu no valodas viedokļa – kā to saprast un uztvert attiecīgajā kontekstā.

Konsultācijas tiek sniegtas:

Valsts valodas politikas īstenotājinstitūcijas

Latviešu valodas aģentūra [ārēja saite]

Valsts valodas centrs [ārēja saite]

Latviešu valodas ekspertu komisija [ārēja saite]

Valsts valodas komisija [ārēja saite]

Latvijas Zinātņu akadēmijas Terminoloģijas komisija [ārēja saite]

Valsts izglītības satura centrs [ārēja saite]

Nodarbinātības valsts aģentūra [ārēja saite]

Latvijas Universitātes Latviešu valodas institūts [ārēja saite]

Latvijas Universitātes Matemātikas un informātikas institūts [ārēja saite]

v/a „Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūra” [ārēja saite]


Līdzdarbības līgums ar biedrību “Eiropas Latviešu apvienība” par diasporas bērnu latviešu valodas apguves nometni “Salas bērni 2019” Aberdīnā (.pdf)

Līdzdarbības līgums ar biedrību “Eiropas Latviešu apvienība” par nometnes “Eiropas Vasaras skola 2019” rīkošanu (pdf)

Izglītības un zinātnes ministrija plāno slēgt līdzdarbības līgumu ar biedrību “Eiropas Latviešu apvienība” par nometnes “Eiropas Vasaras skola” 2019 rīkošanu (pdf)

Līdzdarbības līgums ar biedrību “Eiropas Latviešu apvienība” par nometnes “Olimpiskais Kvants” rīkošanu (pdf)

Izglītības un zinātnes ministrija plāno slēgt līdzdarbības līgumu ar biedrību “Eiropas Latviešu apvienība” par nometnes “Olimpiskais Kvants” 2019 rīkošanu (pdf) 

Līdzdarbības līgums “Par atsevišķu valsts pārvaldes uzdevumu veikšanu” ar biedrību “Kustība par latvisku kultūru izglītībā” (.pdf)

Izglītības un zinātnes ministrija plāno slēgt līdzdarbības līgumu ar biedrību Eiropas Latviešu apvienība par diasporas jauniešu vasaras nometnes Zviedrijā organizēšanu. (.pdf)

Līdzdarbības līgums ar biedrību “Eiropas Latviešu apvienība” par nometnes “Eiropas Vasaras skola 2018” rīkošanu" (.pdf)

Līdzdarbības līgums ar biedrību “Eiropas Latviešu apvienība” par diasporas jauniešu nometnes “Tev” Zviedrijā organizēšanu (.pdf)

Izglītības un zinātnes ministrija plāno slēgt līdzdarbības līgumu ar biedrību “ĪRIJAS LATVIEŠU NACIONĀLĀ PADOME” par vasaras nometnes Īrijā latviešu diasporas bērniem latviešu valodas apguvei rīkošanu (pdf)

IZM plāno slēgt līdzdarbības līgumu ar biedrību “Eiropas Latviešu apvienība” par dienas nometni latviešu valodas apguvei diasporas latviešu bērniem Aberdīnā, Skotijā” (pdf)