Seminārs par zinātnisko institūciju starptautiskā novērtējuma rezultātiem 17.03.2021. (LV)

Presentation of international evaluation of scientific institutions activity 17.03.2021. (ENG)

Vispārējā informācija

2019. gada izvērtējumā no 62 Latvijā reģistrētajām zinātniskajām institūcijām piedalījās 38 ar kopējo vērtējamo vienību skaitu – 65.

2019. gada novērtējumu veic Technopolis Group Eesti OÜ, atbilstoši noslēgtajam līgumam Nr. 2-6.1e/19/90 “Zinātnisko institūciju darbības starptautiskā novērtējuma organizēšana” , tajā skaitā nodrošinot novērtējuma metodoloģijas izstrādi, ārvalstu ekspertu piesaisti un novērtējuma darba organizāciju, kā arī ārvalstu ekspertu ziņojuma par zinātnisko institūciju novērtējumu sagatavošanu.

Novērtējuma rezultātā zinātniskās institūcijas saņems starptautisku ekspertu rekomendācijas zinātnisko institūciju darbības iekšējās pārvaldības uzlabošanai un zinātniskās kapacitātes stiprināšanai. Novērtējuma rezultāti tiks ņemti vērā, veidojot principus valsts zinātniskās institūcijas pētniecības un attīstības publiskā finansējuma, tajā skaitā zinātniskās darbības bāzes finansējuma, aprēķināšanai un piešķiršanai zinātnisko institūciju reģistrā reģistrētajiem valsts zinātniskajiem institūtiem, valsts augstskolām, valsts augstskolu zinātniskajiem institūtiem, tai skaitā valsts dibināto universitāšu zinātniskajiem institūtiem – atvasinātām publiskām personām, tostarp ievērojot, ka starptautiskais novērtējums ir veikts valsts augstskolu vērtējamām vienībām.