1.tikšanās. 2022.gada 20.janvārī. Sabiedrības informēšana pēc tikšanās 

2.tikšanās. 2022.gada 17.februārī. Sabiedrības informēšana pēc tikšanās

3.tikšanās. 2022.gada 17.martā. Sabiedrības informēšana pēc tikšanās 

4.tikšanās. 2022.gada 31.martā. Sabiedrības informēšana pēc tikšanās 

5. tikšanās. 2022.gada 21.aprīlī. Sabiedrības informēšana pēc tikšanās

6.tikšanās. 2022.gada 12.maijā. Sabiedrības informēšana pēc tikšanās 

7.tikšanās. 2022.gada 19.maijā. Sabiedrības informēšana pēc tikšanās

8.tikšanās. 2022.gada 2.jūnijā. Sabiedrības informēšana pēc tikšanās

9.tikšanās. 2022.gada 16.jūnijā. Sabiedrības informēšana pēc tikšanās 

10.tikšanās. 2022.gada 21.jūlijā. Sabiedrības informēšana pēc tikšanās  

Periodam no 2023. gada 1. septembra līdz 2027. gada 1. septembrim:

Informatīvā ziņojuma projekts (apspriešanā līdz 22.08.2022.)