27.-28.aprīlis, 2015: 5. Āzijas un Eiropas valstu izglītības ministru sanāksme (ASEMME5)

Piektās ASEM izglītības ministru sanāksmes fokusā bija augstākās izglītības kvalitātes nodrošināšana un atzīšana, uzņēmējdarbības vides iesaistīšana izglītībā,prasmju attīstība nodarbinātības veicināšanai un jauno tehnoloģiju sniegto priekšrocību izmantošana mācību procesā, tostarp profesionālā izglītība un apmācība. Āzijas–Eiropas sanāksme (ASEM) tika izveidota 1996.gadā ar mērķi stiprināt attiecības un veidot sadarbību starp abiem reģioniem. Dalībvalstis vienojās par kopīgām aktivitātēm nākamajam darba posmam.

Foto galerija [ārēja saite]