Aktuālie konkursi un aktivitātes

Izglītības un zinātnes ministrija koordinē Latvijas dalību Eiropas Kosmosa aģentūras programmās un aktivitātēs.

Izglītības un zinātnes ministrija loma saistībā ar EKA ir palīdzēt Latvijas uzņēmumiem un zinātniskajiem institūtiem veiksmīgi iekļauties EKA aktivitātēs un konkursos.

Latvijas dalība EKA asociētās dalībvalsts statusā ļauj Latvijas uzņēmumiem un zinātniskajiem institūtiem piedalīties konkursos (tenderos) dažādās kosmosa programmās:

EKA obligātā programmas aktivitātes;

Pieprasītājas puses programma (RPA - Latvijas nacionālā programma).

!!! Aktuālais konkurss – trešais Latvijas RPA konkurss šādos aktivitāšu virzienos:

 • Sagatavošanās aktivitātes TRL 1-3 (Technology Readiness Level – tehnoloģijas gatavības līmenis);
 • Lidojuma segmenta (Flight Segment) aktivitātes TRL 3-5;
 • Kosmosa zinātnes aktivitātes;
 • Kosmosa lejupējie (downstream) pielietojumi TRL 6-8;
 • Izglītības aktivitātes (studiju kursu vai doktora darba izstrāde);
 • Specifiski apmācību kursi industrijā nodarbinātajiem piem. ciet lodēšana un precīzā metināšana;
 • Doktora darbu sagatavošana sadarbībā ar industriju.

Pieteikšanās līdz 2022.gada 31.oktobrim ESA-STAR portālā. Maksimālais pieejamais finansējums konkursam ir 1,5 milj. eiro.

 


EKA izvēles programmas, kurās piedalās Latvija:

!!!Aktuālais konkurss - „EO SCIENCE FOR SOCIETY” –  pieteikšanās līdz 2022.gada 31.decembrim. Vairāk informācijas – EKA elektroniskajā konkursu vietnē ESA-STAR šeit vai šeit.

Konkursā tiek meklētas jaunas inovatīvas idejas šādos virzienos:

 • Lielie zinātnes izaicinājumi;
 • Zemes novērošana noturīgai sabiedrībai;
 • Mākslīgais intelekts Zemes novērošanā;
 • Reģionālās iniciatīvas;
 • Zemes novērošana civilajai drošībai.

Maksimālais pieejamais finansējums vienam pretendentam ir 150 tūkstoši eiro un maksimālais projekta īstenošanas termiņš 12 mēneši.

!!!Aktuālais konkurss – GSTP programmas ietvarā „PREPARATION OF ENABLING SPACE TECHNOLOGIES AND BUILDING BLOCKS”, pieteikšanās līdz 2023.gada 20.decembrim. Vairāk informācijas – EKA elektroniskajā konkursu vietnē ESA-STAR šeit.

Konkurss paredzēts tādu produktu attīstībai, kas izmantojami kosmosā TRL3-7.

Maksimālais pieejamais finansējums GSTP programmā vienam pretendentam ir 200 tūkstoši eiro. Uz to var pretendēt gan pētniecības organizācijas, gan uzņēmumi, kas strādā ar progresīvu un kosmosā izmantojamu tehnoloģiju.

Citi konkursi EKA izvēles programmās, kurās piedalās Latvija regulāri tiek publicēti EKA elektroniskajā konkursu vietnē ESA-STAR.


Citas aktivitātes

Esi jaunais speciālists un vēlies strādāt vai stažēties EKA tehnoloģiju centros?

Meklē iespējas šeit.

Esi students, skolotājs vai skolnieks un interesē iesaistīties EKA izglītības aktivitātēs un skolas projektos?

Meklē iespējas šeit.

Radās jautājumi?

Sazinies ar Kasparu Karoli, IZM nozares ekspertu, e-pasts: kaspars.karolis@izm.gov.lv, tel., +37167047996