Aktuālie konkursi un aktivitātes

Izglītības un zinātnes ministrija koordinē Latvijas dalību Eiropas Kosmosa aģentūras programmās un aktivitātēs.

Izglītības un zinātnes ministrija loma saistībā ar EKA ir palīdzēt Latvijas uzņēmumiem un zinātniskajiem institūtiem veiksmīgi iekļauties EKA aktivitātēs un konkursos.

Latvijas dalība EKA asociētās dalībvalsts statusā ļauj Latvijas uzņēmumiem un zinātniskajiem institūtiem piedalīties konkursos (tenderos) dažādās kosmosa programmās:

EKA obligātā programmas aktivitātes;

Pieprasītājas puses programma (RPA - Latvijas nacionālā programma).

!!! Aktuālais konkurss – piektais Latvijas RPA konkurss šādos aktivitāšu virzienos:

 • Sagatavošanās aktivitātes TRL 1-3 (Technology Readiness Level – tehnoloģijas gatavības līmenis);
 • Lidojuma segmenta (Flight Segment) aktivitātes TRL 3-5;
 • Kosmosa zinātnes aktivitātes;
 • Kosmosa lejupējie (downstream) pielietojumi TRL 6-8;
 • Izglītības aktivitātes (studiju kursu vai doktora darba izstrāde);
 • Specifiski apmācību kursi industrijā nodarbinātajiem piem. ciet lodēšana un precīzā metināšana;
 • Doktora darbu sagatavošana sadarbībā ar industriju.

Pieteikšanās līdz 2024. gada 13. septembrim ESA-STAR portālā. Maksimālais pieejamais finansējums konkursam ir 1,2 milj. eiro.


EKA izvēles programmas, kurās piedalās Latvija:

!!!Aktuālais konkurss - „FUTURE EO-1 SEGMENT 2 OPEN CALL FOR PROPOSAL FOR EO INNOVATION” –  pieteikšanās līdz 2025. gada 17.decembrim. Vairāk informācijas – EKA elektroniskajā konkursu vietnē ESA-STAR šeit.

Konkursā tiek meklētas jaunas inovatīvas idejas šādos virzienos:

 • Zinātne
 • Lietojumi un pakalpojumi
 • Industriālā konkurētspēja
 • Digitālās inovācijas
 • Sentinel lietotāju sagatavošana
 • Nākotnēšana

Maksimālais pieejamais finansējums vienam pretendentam ir 200 tūkst eiro un maksimālais projekta īstenošanas termiņš 18 mēneši.

!!!Aktuālais konkurss – GSTP programmas ietvarā „PREPARATION OF ENABLING SPACE TECHNOLOGIES AND BUILDING BLOCKS”, pieteikšanās līdz 2024. gada 17. decembrim. Vairāk informācijas – EKA elektroniskajā konkursu vietnē ESA-STAR.

Konkurss paredzēts progresīvu produktu attīstībai, kas izmantojami kosmosā TRL3-7.

Maksimālais pieejamais finansējums GSTP programmā vienam pretendentam ir 1 milj eiro un maksimālais projekta īstenošanas termiņš 24 mēneši.. Uz to var pretendēt gan pētniecības organizācijas, gan uzņēmumi, kas strādā ar progresīvu un kosmosā izmantojamu tehnoloģiju.

Citi konkursi EKA izvēles programmās, kurās piedalās Latvija regulāri tiek publicēti EKA elektroniskajā konkursu vietnē ESA-STAR.


Citas aktivitātes

Esi jaunais speciālists un vēlies strādāt vai stažēties EKA tehnoloģiju centros?

Meklē iespējas šeit.

Esi students, skolotājs vai skolnieks un interesē iesaistīties EKA izglītības aktivitātēs un skolas projektos?

Meklē iespējas šeit.

Radās jautājumi?

Sazinies ar Kasparu Karoli, IZM nozares ekspertu, e-pasts: kaspars.karolis@izm.gov.lv, tel., +37167047996