Aktuālie konkursi un aktivitātes

Izglītības un zinātnes ministrija koordinē Latvijas dalību Eiropas Kosmosa aģentūras programmās un aktivitātēs.

Izglītības un zinātnes ministrija loma saistībā ar EKA ir palīdzēt Latvijas uzņēmumiem un zinātniskajiem institūtiem veiksmīgi iekļauties EKA aktivitātēs un konkursos.

Latvijas dalība EKA asociētās dalībvalsts statusā ļauj Latvijas uzņēmumiem un zinātniskajiem institūtiem piedalīties konkursos (tenderos) dažādās kosmosa programmās:

EKA obligātā programmas aktivitātes;

Pieprasītājas puses programma (RPA - Latvijas nacionālā programma).

!!! Aktuālais konkurss – pirmais Latvijas RPA konkurss šādos aktivitāšu virzienos:

  • Sagatavošanās aktivitātes TRL 1-3 (Technology Readiness Level – tehnoloģijas gatavības līmenis);
  • Lidojuma segmenta (Flight Segment) aktivitātes TRL 3-5;
  • Kosmosa zinātnes aktivitātes;
  • Kosmosa lejupējie (downstream) pielietojumi TRL 6-8;
  • Izglītības aktivitātes (studiju kursu vai doktora darba izstrāde).

Pieteikšanās līdz 2021.gada 13.janvārim, Maksimālais pieejamais finansējums konkursam ir 1 milj. eiro.


EKA izvēles programmas, kurās piedalās Latvija:

!!!Aktuālais konkurss –  pieteikšanās līdz 2021.gada 29.oktobrim. Vairāk informācijas – EKA elektroniskajā konkursu vietnē EMITS vai šeit.

Konkursā tiek meklētas jaunas inovatīvas idejas šādos virzienos:

  • Lielie zinātnes izaicinājumi;
  • Zemes novērošana noturīgai sabiedrībai;
  • Mākslīgais intelekts Zemes novērošanā;
  • Reģionālās iniciatīvas;
  • Zemes novērošana civilajai drošībai.

Maksimālais pieejamais finansējums vienam pretendentam ir 150 tūkstoši eiro un maksimālais projekta īstenošanas termiņš 12 mēneši.

!!!Aktuālais konkurss – konkurss GSTP programmas „De-risk” ietvarā, pieteikšanās līdz 2021. gada 15. martam

Konkurss paredzēts tādu produktu attīstībai, kas izmantojami kosmosā TRL3-6

Maksimālais pieejamais finansējums GSTP programmā vienam pretendentam ir 200 tūkstoši eiro. Uz to var pretendēt gan pētniecības organizācijas, gan uzņēmumi, kas strādā ar progresīvu un kosmosā izmantojamu tehnoloģiju.

Lai pieteiktos, jāaizpilda veidlapa un jānosūta uz e-pasta adresi kaspars.karolis@izm.gov.lv

Ja nepieciešami partneri

Ja projekta iesniegšanai nepieciešami partneri no ārvalstīm, bet institūcijai tādi nav zināmi, aicinām apmeklēt EKA tenderu sistēmu EMITS un pie tendera ar nosaukumu “GSTP Element 1: Develop – Call for proposal: Assessments to prepare and de-risks technology developments framework” nospiest “express interest”.

Ja nepieciešami partneri no Latvijas, bet tādi nav zināmi, var sazināties ar nozares ekspertu Kasparu Karoli vai Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras tehnoloģiju skautiem Gunāru Bajāru un Andreju Berdnikovu.

Citi konkursi EKA izvēles programmās, kurās piedalās Latvija regulāri tiek publicēti EKA elektroniskajā konkursu vietnē EMITS.


Citas aktivitātes

Esi jaunais speciālists un vēlies strādāt vai stažēties EKA tehnoloģiju centros?

Meklē iespējas šeit.

Esi students, skolotājs vai skolnieks un interesē iesaistīties EKA izglītības aktivitātēs un skolas projektos?

Meklē iespējas šeit.

Radās jautājumi?

Sazinies ar Kasparu Karoli, IZM nozares ekspertu, e-pasts: kaspars.karolis@izm.gov.lv, tel., +37167047996