Publicēts 15 jūnijs 2020

 RIS3 pārskati

Izglītības un zinātnes ministrija ir publicējusi analītiskus pārskatus par pētniecības ekosistēmas attīstību katrā Viedās specializācijas stratēģijas (RIS3) jomā, kā arī Sociālajās un humanitārajās zinātnēs (jomā ar horizontālu ietekmi uz RIS3) 2014.-2018.periodā. Pārskati sniedz informāciju par katras RIS3 jomas ietvaros attīstītajām pētniecības kompetencēm, ieguldījumu apjomu, pētniecības cilvēkkapitāla dinamiku, starpinstitūciju un starptautisko sadarbību, kā arī iezīmē galvenos izaicinājumus nākamajam periodam. Pārskati sagatavoti Viedās specializācijas stratēģijas (RIS3) monitoringa ietvaros.

Pārskati pieejami šeit:
RIS3 specializācijas jomas Informācijas un komunikācijas tehnoloģijaspētniecības ekosistēmas analītiskais pārskats (.pdf)
RIS3 specializācijas jomas Biomedicīna, medicīnas tehnoloģijas, biofarmācija un biotehnoloģijaspētniecības ekosistēmas analītiskais pārskats (.pdf)
RIS3 specializācijas jomas Zināšanu ietilpīga bioekonomika pētniecības ekosistēmas analītiskais pārskats (.pdf)
RIS3 specializācijas jomas Viedā enerģētika pētniecības ekosistēmas analītiskais pārskats (.pdf)
RIS3 specializācijas jomas Viedie materiāli, tehnoloģijas un inženiersistēmas pētniecības ekosistēmas analītiskais pārskats (.pdf)
Sociālo un humanitāo zinātņu pētniecības ekosistēmas analītiskais pārskats (.pdf)

Logo ansamblis 0607