Biomedicīna, biofarmācija veselības tehnoloģijas un biotehnoloģijas ir joma ar augstu nākotnes izaugsmes potenciālu, kurā Latvijai ir gan bagātīgas tradīcijas, gan plaša starptautiskā atpazīstamība un konkurētspēja. Pētniecība Latvijā aptver gan tradicionālo augstas kvalitātes bioloģisko pētniecību, gan klīnisko izpēti, gan pieaugošā apmērā digitalizēto veselības aprūpi.

Specializācijas jomā “Biomedicīna, medicīnas tehnoloģijas, biofarmācija un biotehnoloģijas” Latvijā attīstīta pētniecība un inovācija ir šādās tematiskajās nišās:

  • Personalizētā/precīzijas medicīna
  • Translācijas medicīna
  • Infekcijas slimības /antimikrobiālā rezistence / globālā veselība
  • Vides veselība
  • Veselības sistēmas
  • Digitālā veselība
  • Biofarmācija

RIS3 specializācijas jomā “Biomedicīna, medicīnas tehnoloģijas, biofarmācija un biotehnoloģijas” sniedz pienesumu Pasaules veselības organizācijas izvirzītās „Vienas veselības” pieejas īstenošanai, lai dažādos aspektos nodrošinātu publiskās veselības uzlabošanos globālā mērogā.

Galvenās zinātniskās institūcijas, kurās notiek sākotnējo translācijas etapu izpēte ir Latvijas Organiskās sintēzes institūts, Latvijas Biomedicīnas pētījumu un studiju centrs, Rīgas Stradiņa universitāte un Latvijas Universitāte. Klīniskā izpēte un aprobācija notiek klīniskajās universitātes slimnīcās - P. Stradiņa Klīniskā universitātes slimnīca, Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca, ietverot Latvijas Infektoloģijas centru un Bērnu klīniskā universitātes slimnīcu.

Vienlaikus tiek veikti dažādi starpdisciplināri pētījumi, integrējot dažādas zinātņu nozares un jomu specifikas – biomedicīna un bioekonomika (BIOR), medicīna un informātika (LU Matemātikas un informātikas institūts),  uz biomedicīnas un bioekonomikas saskares šķautnes, kā arī nozīmīgi spēlētāji ir specializētās slimnīcas (traumatoloģijas ortopēdijas, garīgās veselības un rehabilitācijas jomās).

Eiropas mēroga S3 platformas:

Medical Technologies

Personalised Medicine

Informatīvi materiāli:

The One Health European Joint Programme Strategic Research Agenda (2019)

RIS3 jomas „Biomedicīna, medicīnas tehnoloģijas, biofarmācija un biotehnoloģijas” nozares eksperts

Uldis Berķis

Kontaktinformācija: uldis.berkis@izm.gov.lv,  tel. 67047865