1.            Latvijas Studentu apvienība;

2.            Latvijas Universitāšu asociācija;

3.            Latvijas Koledžu asociācija;

4.            Latvijas Jauno zinātnieku apvienība;

5.            Latvijas Rektoru padome;

6.            Ārvalstu investoru padome (FICIL);

7.            Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrība;

8.            Augstākās Izglītības padome;

9.            Latvijas Darba devēju konfederācija.

Izskatāmie jautājumi:

1. Grozījumi Ministru kabineta 2018. gada 9. janvāra noteikumos Nr. 26 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 8.2.3. specifiskā atbalsta mērķa "Nodrošināt labāku pārvaldību augstākās izglītības institūcijās" īstenošanas noteikumi". 

2. Koledžu regulējums – grozījumi Izglītības likumā, Profesionālās izglītības likumā un Augstskolu likumā. 

3. Diskusija par Ministru kabineta noteikumu projektu “Ministru kabineta virzītu valsts augstskolas padomes locekļu atlases, izvirzīšanas un atsaukšanas kārtība”.