Par akreditētas profesionālās izglītības programmas apguvi tiek izsniegti šādi valsts atzīti profesionālo izglītību un profesionālo kvalifikāciju apliecinoši dokumenti:

  •  Apliecība par profesionālo pamatizglītību;
  •  Atestāts par arodizglītību;
  •  Diploms par profesionālo vidējo izglītību;
  •  Profesionālās kvalifikācijas apliecība;
  •  Apliecība par profesionālās kvalifikācijas daļas apguvi;
  •  Apliecība par profesionālās pilnveides izglītību;
  •  Apliecība par profesionālās ievirzes izglītību.

Par programmas daļēju apguvi tiek izsniegta Sekmju izziņa.

Par profesionālās kompetences apguvi ārpus formālās izglītības sistēmas, ko apliecina profesionālās kompetences novērtēšana, tiek izsniegta Profesionālās kvalifikācijas apliecība.