Eiropas Kosmosa aģentūra (The European Space Agency) iestāšanās gads 2020. gads.

Latvijas sadarbība ar Eiropas Kosmosa aģentūru (EKA) aizsākās 2009. gadā, kad tika noslēgts sadarbības līgums. Tam sekoja Eiropas Sadarbības valsts līguma noslēgšana ar EKA 2015. gadā, Latvijai kļūstot par EKA sadarbības valsti. 2020. jūnija vidū EKA Padome apstiprināja Latvijas pievienošanos EKA asociētās dalībvalsts statusā. Parakstīto līgumu ratificēja Saeima 2020.gada 9. jūlijā. Papildu informācija.