Eiropas Nacionālo valodas institūciju federācijas (European Federation of National Institutions for Language - EFNIL), iestāšanās gads – 2004. gads.

Latviešu valodas aģentūra kopš 2004. gada ir Eiropas Nacionālo valodas institūciju federācijas (EFNIL) dalībiestāde. Šajā organizācijā Latviju pārstāv arī Latvijas Universitātes aģentūra „LU Latviešu valodas institūts”. Katru gadu rudenī EFNIL organizē konferenci un ikgadējo Ģenerālo asambleju, kas notiek kādā no dalībinstitūciju valstīm. Konferences ir tematiskas, veltītas valodas politikas plānošanai un īstenošanai Eiropas Savienības u.c. valstīs. Ģenerālā asambleja savukārt izskata organizatoriskus jautājumus, apstiprina EFNIL budžetu un darba programmu nākamajam gadam, kā arī ievēl Rīcības komiteju.