Izglītības un zinātnes ministrijas Erasmus+ projekts; granta līguma Nr. 2015-3235/001-001

EPALE ir starptautiska, pieaugušo izglītībai veltīta informācijas platforma 26 Eiropas valstu valodās, ar integrētu tiešsaistes Google tulkotāja pakalpojumu.
Daudzvalodu virtuālā platforma attīstīta, lai veidotu vienotu diskusiju un pieredzes apmaiņas telpu pieaugušo izglītības profesionāļiem. Interneta lapa apkopo informāciju, kas saistīta ar pieaugušo izglītību Eiropā, ietverot plašu resursu bibliotēku pedagogiem, publikācijas par pieaugušo izglītības aktualitātēm saistībā ar notiekošo Eiropas ekonomikā un politikā.

EPALE nodrošina piekļuvi daudzveidīgiem resursiem, kas aptver pieaugušo izglītības norises visās Eiropas Savienības valstīs: portālā ir ziņu sadaļa, kalendārs ar gaidāmo starptautisku un lokālu semināru un konferenču datumiem, kā arī pieteikšanās anketām, sadaļa sadarbības partneru meklēšanai, kā arī plašs spektrs ar labās prakses piemēriem, pārdomu un analītiskiem rakstiem par notiekošo pieaugušo izglītības (gan formālās, gan neformālas) sfērā. Kļūstot par EPALE reģistrētu lietotāju, ikviens pieaugušo izglītības profesionālis no jebkuras ES valsts, saņem pieeju savu publikāciju ievietošanai kā arī kolēģu rakstu komentēšanai un dalībai diskusiju forumos.

Izglītības un zinātnes ministrijas Erasmus+ projekta „EPALE Nacionālā atbalsta sistēma” ietvaros tiek pilnveidota EPALE sadaļa latviešu valodā un realizētas vairākas citas ar pieaugušo izglītību saistītas aktivitātes. Viens no galvenajiem mērķiem ir aktivizēt EPALE Latvijas nacionālo platformu un radīt diskusiju un pieredzes apmaiņas vidi Latvijas pieaugušo izglītības profesionāļiem.

Reģistrētiem EPALE apmeklētājiem jau tagad ir pieejams ne tikai mājas lapas redaktoru publicētais saturs, bet arī daudzpusīgas iespējas izvietot pašu sagatavotu informāciju par notikumiem Latvijā pieaugušo izglītības jomā.

Lielu EPALE satura daļu veido pieaugušo izglītības profesionāļu komentāri, viedokļi un pašu rakstītas un publicētas ziņas. Projekta mērķis ir piesaistīt pēc iespējas vairāk aktīvu, latviski rakstošu lietotāju, kas informē par gaidāmiem notikumiem un aktualitātēm pieaugušo izglītības nozarē Latvijā, raksta par labās prakses piemēriem, dalās ar resursiem.

Projekta „EPALE Nacionālā atbalsta sistēma” realizācijas laiks ir viens gads (2016).

Šajā laikā paredzēts izveidot EPALE Latvijas sadaļā sekojošas publikācijas:

50 blogu ierakstu tulkojumi (Centrālā EPALE atbalsta dienesta sagatavoti materiāli)
12 EPALE ikmēneša vēstuļu tulkojumi un izsūtīšana reģistrētajiem lietotājiem Latvijā
24 ziņas par norisēm Latvijas pieaugušo izglītības sfērā sadaļā “Ziņas”
12 raksti par norisēm Latvijas pieaugušo izglītības sfērā sadaļā “Emuāri”

Tajā skaitā un papildus:

25 labās prakses piemēri
25 piemēri metodiskajiem risinājumiem, izglītojot pieaugušos

Projekts paredz arī

5 treniņu seminārus reģionālās sadarbības tīkliem
11 treniņu seminārus ( tai skaitā 5 vebinārus) pieaugušo izglītības profesionāļiem
1 mediju treniņu EPALE lietotājiem – reģionālo mediju pārstāvjiem un pašvaldību pieaugušo izglītības speciālistiem
Sadarbību ar projekta “Nacionālie koordinatori Eiropas programmas īstenošanā pieaugušo izglītības jomā”- Atzinības raksta piešķiršana labākajiem pieaugušo izglītotājiem – pedagogiem un izglītības iestādēm.

EPALE ir pieaugušo izglītībai veltīta informācijas platforma 26 Eiropas valstu valodās, ar integrētu tiešsaistes Google tulkotāja pakalpojumu. Interneta lapa apkopo informāciju, kas saistīta ar pieaugušo izglītību Eiropā, ietverot plašu resursu bibliotēku pieaugušo izglītotājiem, publikācijas par pieaugušo izglītības aktualitātēm saistībā ar notiekošo Eiropas ekonomikā un politikā, kā arī viedokļu apmaiņas, sadarbības partneru meklējumu un komentāru sadaļu. 

Pagaidām EPALE informācija pilnībā ir lasāma angļu, vācu, franču, spāņu, poļu un itāļu valodā, bet pamatinformācija – pārējās ES valstu valodās, tostarp arī latviski.

EPALE mājas lapu apmeklējiet šeit: https://ec.europa.eu/epale/