1.

Dokumenta veids

Likumprojekts

2.

Dokumenta nosaukums

Grozījumi likumā “Par reglamentētajām profesijām un profesionālās kvalifikācijas atzīšanu”

3.

Politikas joma un nozare vai teritorija

Izglītības un zinātnes politika. 
Industrijas un pakalpojumu politika.

4.

Dokumenta mērķgrupas

Likumprojektā noteiktais attieksies uz informācijas institūcijām, institūcijām, kas izsniedz profesionālās kvalifikācijas atzīšanas apliecības reglamentētajās profesijās saskaņā ar Ministru kabineta 2017. gada 19. septembra noteikumiem Nr. 566 “Noteikumi par informācijas institūcijām un institūcijām, kas izsniedz ārvalstīs iegūtās profesionālās kvalifikācijas atzīšanas apliecības reglamentētajās profesijās”, personām, kas profesionālo kvalifikāciju ir ieguvušas ārvalstīs un pretendē uz profesionālās kvalifikācijas atzīšanu Latvijā, lai veiktu pastāvīgu profesionālo darbību vai sniegtu īslaicīgus pakalpojumus Latvijā reglamentētajā profesijā.

5.

Dokumenta mērķis un sākotnēji identificētās problēmas būtība

Likumprojekta mērķis ir nodrošināt likuma “Par reglamentētajām profesijām un profesionālās kvalifikācijas atzīšanu” tiesību normu atbilstību Eiropas Parlamenta un Padomes 2005.gada 7.septembra direktīvas 2005/36/EK par profesionālo kvalifikāciju atzīšanu prasībām, lai ārvalstu profesionāļi varētu veikt profesionālo darbību reglamentētajās profesijās Latvijā.

6.

Dokumenta izstrādes laiks un plānotā virzība

Plānots izsludināt Valsts sekretāru sanāksmē 2019.gada augustā.

7.

Dokumenti

Likumprojekts (.doc)
Anotācija (.doc)

8.

Sabiedrības pārstāvju iespējas līdzdarboties

Sabiedrības pārstāvjus lūgums sniegt viedokli, nosūtot to uz e-pasta adresi:  Inese.Sture@izm.gov.lv

9.

Pieteikšanās līdzdalībai

Sabiedrības pārstāvjus lūgums sniegt viedokli, nosūtot to uz e-pasta adresi:  Inese.Sture@izm.gov.lv

10.

Atbildīgā amatpersona

Izglītības un zinātnes ministrijas vecākā eksperte Inese Stūre