1.

Dokumenta veids

Ministru kabineta noteikumu projekts (projekts).

2.

Dokumenta nosaukums

“Grozījumi Ministru kabineta 2004. gada 24. augusta noteikumos Nr. 740 “Noteikumi par stipendijām””

3.

Politikas joma un nozare vai teritorija

Augstākā izglītība

4.

Dokumenta mērķgrupas

Projekts attiecas uz studējošajiem do daudzbērnu ģimenēm un augstākās izglītības iestādēm.

5.

Dokumenta mērķis un sākotnēji identificētās problēmas būtība

Projekta mērķis ir ieviest normatīvo regulējumu jaunajam sociālo stipendiju fondam studijām Latvijā jauniešiem no daudzbērnu ģimenēm un atbilstoši Augstskolu likuma 52. panta 3.1 pantā noteiktajam deleģējumam noteikt studējošo - stipendiju saņēmēju kategorijas, sociālās stipendijas piešķiršanas nosacījumus, kā arī sociālās stipendijas apmēru un tās piešķiršanas kārtību.

6.

Dokumenta izstrādes laiks un plānotā virzība

Saskaņot un apstiprināt Ministru kabinetā steidzamības kārtā, kā Ministru kabineta lietu.

7.

Dokumenti

8.

Sabiedrības pārstāvju iespēja līdzdarboties

Sabiedrības pārstāvjiem ir iespēja sniegt viedokli par projektu, iesniedzot rakstiskus priekšlikumus.

9.

Pieteikšanās līdzdalībai

Sabiedrības pārstāvjiem lūgums sniegt viedokli līdz 10. jūlijam nosūtot to uz e-pasta adresi:  nadezda.mazure@izm.gov.lv.

10.

Atbildīgā amatpersona

Augstākās izglītības, zinātnes un inovāciju departamenta juriskonsulte N. Mazure, e-pasts: nadezda.mazure@izm.gov.lv