Paziņojums par līdzdalības iespējām attīstības plānošanas dokumenta vai tiesību akta izstrādes procesā

1. Dokumenta veids Ministru kabineta noteikumu projekti
2. Dokumenta nosaukums Grozījumi Ministru kabineta 2006. gada 10. oktobra noteikumos Nr. 846 “Noteikumi par prasībām, kritērijiem un kārtību uzņemšanai studiju programmās”
3. Politikas joma un nozare vai teritorija Izglītības un zinātnes politika.
4. Dokumenta mērķgrupas Projekts attiecas uz augstskolām un koledžām un ārvalstu reflektantiem.
5. Dokumenta mērķis un sākotnēji identificētās problēmas būtība

Projekts ir izstrādāts ar mērķi, lai sekmētu atbildīgāku ārvalstu studentu piesaisti, paredzot papildināt augstskolu un koledžu uzņemšanas noteikumus ar normu par intervijas ar ārzemnieku veikšanu un uzglabāšanu.
Projekts nosaka uzņemšanas kārtību pēc vidējās izglītības iegūšanas Eiropas skolā.

6. Dokumenta izstrādes laiks un plānotā virzība Projektu plānots iesniegt Valsts sekretāru sanāksmē š.g. oktobra mēnesī.
7. Dokumenti

MK noteikumu projekts

Anotācija

8. Sabiedrības pārstāvju iespējas līdzdarboties Sabiedrības pārstāvjiem ir iespēja līdzdarboties, sniedzot atzinumu, atbilstoši Ministru kabineta 2009.gada 25.augusta noteikumu Nr.970 "Sabiedrības līdzdalības kārtība attīstības plānošanas procesā" 7.5.1. apakšpunktam.
9. Pieteikšanās līdzdalībai Sabiedrības pārstāvjus lūgums sniegt atzinumu līdz 2020. gada 23. oktobrim, nosūtot to uz e-pasta adresi: pasts@izm.gov.lv un Augstākās izglītības, zinātnes un inovāciju  departamenta juriskonsultei Ingai Akmentiņai uz e-pasta adresi:  inga.akmentina@izm.gov.lv.
10. Cita informācija Nav
11. Atbildīgā amatpersona Augstākās izglītības, zinātnes un inovāciju  departamenta  direktora vietniece augstākās izglītības jomā Dace Jansone dace.jansone@izm.gov.lv, t. 67047785.