1.

Dokumenta veids

Ministru kabineta noteikumi

2.

Dokumenta nosaukums

Grozījumi Ministru kabineta 2012. gada 9.oktobra noteikumos Nr. 695 “Kārtība, kādā piešķir un finansē asistenta pakalpojumu izglītības iestādē”

3.

Politikas joma un nozare vai teritorija

Izglītības un zinātnes politika.

Profesionālās izglītības sistēmas attīstība.

Vispārējās izglītības sistēmas attīstība.

4.

Dokumenta mērķgrupas

Noteikumu projekta tiesiskais regulējums attiecas uz Izglītības un zinātnes ministriju, pašvaldībām, valsts un privātajām izglītības iestādēm, no valsts budžeta apmaksāta asistenta pakalpojuma pārvietošanās atbalstam un pašaprūpes veikšanai  izglītības iestādē (turpmāk – asistenta pakalpojums) saņēmējiem un sniedzējiem.

5.

Dokumenta mērķis un sākotnēji identificētās problēmas būtība

Noteikumu projekta mērķis ir noteikt atlīdzības apmēru asistentam, kādu valsts nodrošina par vienu asistenta pakalpojuma stundu.

Projekts paredz vienkāršot pārskata formu, jo tiek noteikta vienota atlīdzība par vienu nostrādāto stundu, neatkarīgi no tā, kāds asistentam ir piemērojams nodokļu maksāšanas režīms.

6.

Dokumenta izstrādes laiks un plānotā virzība

Noteikumu projektu plānots virzīt izsludināšanai Valsts sekretāru sanāksmē 2021.gada maijā.

Ministru kabineta noteikumi stāsies spēkā 2021.gada 1.jūlijā.

7.

Dokumenti

8.

Sabiedrības pārstāvju iespējas līdzdarboties

Sabiedrības pārstāvjiem ir iespēja līdzdarboties noteikumu projekta izstrādē, sniedzot viedokli par to rakstiski.

9.

Pieteikšanās līdzdalībai

Sabiedrības pārstāvjus līdz šā gada 10 maijam ieskaitot lūgums sniegt viedokli, nosūtot to uz e-pasta adresi: pasts@izm.gov.lv, talr.67047829

10.

Atbildīgā amatpersona

Izglītības un zinātnes ministrijas Finanšu departamenta direktore Marina Kosareva, e-pasta adrese: marina.kosareva@izm.gov.lv