1.

Dokumenta veids

Ministru kabineta noteikumu projekts

2.

Dokumenta nosaukums

Ministru kabineta noteikumu projekts “Grozījumi Ministru kabineta 2013. gada 19. marta noteikumos Nr. 144 “ Profesionālās izglītības kompetences centra statusa piešķiršanas un anulēšanas kārtība””

3.

Politikas joma un nozare vai teritorija

Profesionālās izglītības politika.

4.

Dokumenta mērķgrupas

Noteikumu projekts attiecas uz profesionālās izglītības iestādēm, to personālu un izglītojamajiem.

5.

Dokumenta mērķis un sākotnēji identificētās problēmas būtība

Lai nodrošinātu jauniešu un ekonomiski aktīvo iedzīvotāju profesijas ieguvi atbilstoši tautsaimniecības vajadzībām, nepieciešams ātri reaģēt uz darba tirgus pieprasījumu un sagatavot tautsaimniecībai nepieciešamos speciālistus īsā laikā. Nozaru ekspertu padomju pārstāvji norāda, ka, lai iegūtu profesionālo kvalifikāciju nav nepieciešams mācīties četrus gadus, apgūstot profesionālās vidējās izglītības programmu. Ņemot vērā iepriekš minēto un darba tirgus pieprasījumu, kompetences centru statusa kritēriju izvērtēšanā jāiekļauj arī arodizglītības programmas, kur profesiju var iegūt viena, divu vai trīs gadu laikā atkarībā no profesionālās izglītības programmas satura.

Ņemot vērā minēto, noteikumu projekts paredz papildināt noteikumu 2.1.apakšpunktu, nosakot, ka noteikumos minētajam izglītojam skaitam ir jābūt  iestādē, lai iegūtu vai saglabātu kompetences centra statusu, profesionālajā vidējā izglītībā un arodizglītībā. Tas veicinās iestādēm, kas plāno iegūt kompetences centra statusu, un kompetences centriem, lai saglabātu statusu, attīstīt arodizglītību un izpildīt nozares pārstāvju pieprasījumu darba tirgum nepieciešamo speciālistu sagatavošanai.

Ievērojot to, ka Profesionālās izglītības likuma 17.1panta piektā daļā (4.apakšpunktā), kā viena no iestādes konventa funkcijām ir minēta sadarbības veicināšana ar  reģiona komersantiem  prakses un darba vidē balstītu mācību organizēšanā, noteikumu projektā ir precizēts noteikumu 2.4.apakšpunkts un noteikts, ka iestādei ir jāsaņem ne tikai darba devēju vai to apvienību un nozares komersantu, bet arī iestādes konventa rakstisks vērtējums par sadarbību, prakses un darba vidē balstītu mācību īstenošanu.

 

6.

Dokumenta izstrādes laiks un plānotā virzība

Plānots izsludināt Valsts sekretāru sanāksmē 2019.gada oktobrī

7.

Dokumenti

Noteikumu projekts (.docx)

Anotācija (.docx)

8.

Sabiedrības pārstāvju iespējas līdzdarboties

Viedokli var sniegt, rakstot uz e-pastu

Dzintra.Gorbunova@izm.gov.lv

9.

Pieteikšanās līdzdalībai

Viedokli var sniegt, rakstot uz e-pastu Dzintra.Gorbunova@izm.gov.lv

10.

Atbildīgā amatpersona

Izglītības un zinātnes ministrijas eksperte Dzintra Gorbunova