1

Dokumenta veids

Ministru kabineta noteikumu grozījumu projekts

2

Dokumenta nosaukums

Grozījumi Ministru kabineta 2015. gada 26.maija noteikumos Nr. 259 "Atbalsta piešķiršanas kārtība dalībai starptautiskās sadarbības programmās pētniecības un tehnoloģiju jomā"

3

Politikas joma un nozare vai teritorija

Zinātnes un inovāciju politika.

4

Dokumenta mērķgrupas

Zinātniskās institūcijas, inovatīvie uzņēmumi

5

Dokumenta mērķis un sākotnēji identificētās problēmas būtība

Līdz ar jaunā Eiropas Savienības daudzgadu finanšu ietvara uzsākšanu 2021. gadā nepieciešams aktualizēt starptautiskās sadarbības programmu pētniecības un tehnoloģiju jomā nosaukumus un veidus. No 2022. gada 1. janvāra atbalsta piešķiršanu starptautiskās sadarbības programmās pētniecības un tehnoloģiju jomā īstenos Latvijas Zinātnes padome.

6

Dokumenta izstrādes laiks un plānotā virzība

Plānots virzīt kā Ministru kabineta noteikumu grozījumu projektu, kurš pēc sabiedriskās apspriedes tiks saskaņots ar ministrijām, tiks nodrošināta tā virzība izskatīšanai Ministru kabinetā indikatīvi 2021. gada decembrī

7

Dokumenti

8

Sabiedrības pārstāvju iespējas līdzdarboties

Viedokli var sniegt, rakstot uz elektroniskā pasta adresi janis.paiders@izm.gov.lv līdz 2021.gada 16.novembrim

9

Pieteikšanās līdzdalībai

Viedokli var sniegt, rakstot uz elektroniskā pasta adresi janis.paiders@izm.gov.lv līdz 2021.gada 16.novembrim

10

Atbildīgā amatpersona

Izglītības un zinātnes ministrijas valsts sekretāra vietnieks – Augstākās izglītības, zinātnes un inovāciju departamenta direktors Dmitrijs Stepanovs.