1.

Dokumenta veids

Ministru kabineta noteikumu projekts (turpmāk - noteikumu projekts).

2.

Dokumenta nosaukums

Grozījumi Ministru kabineta 2016. gada 15. jūlija noteikumos Nr. 477 „Speciālās izglītības iestāžu un vispārējās izglītības iestāžu speciālās izglītības klašu (grupu) finansēšanas kārtība”

3.

Politikas joma un nozare vai teritorija

Izglītības un zinātnes politika

4.

Dokumenta mērķgrupas

Noteikuma projekta tiesiskais regulējums attiecas uz 49 pašvaldību speciālajām skolām, kurām ir internāti.

5.

Dokumenta mērķis un sākotnēji identificētās problēmas būtība

Noteikuma projekta mērķis ir atbilstoši Izglītības likuma pārejas noteikumu 60. punktam, kas nosaka, ka termins “internātskola” no Izglītības likuma tiks izslēgts ar 2019. gada 1. augustu, veikt grozījumus terminoloģijā.

Noteikuma projekta spēkā stāšanās laiks ir 2019. gada 1. augusts. 

6.

Dokumenta izstrādes laiks un plānotā virzība

Noteikumu projektu plānots virzīt izsludināšanai Valsts sekretāru sanāksmē 2019.gada 23.maijā.

7.

Dokumenti

Noteikumu projekts (.docx)

Noteikumu projekta anotācija (.docx)

8.

Sabiedrības pārstāvju iespējas līdzdarboties

Sabiedrības pārstāvjiem ir iespēja līdzdarboties noteikumu projekta izstrādē, sniedzot viedokli par to rakstiski.

9.

Pieteikšanās līdzdalībai

Sabiedrības pārstāvjus lūgums sniegt viedokli, nosūtot to uz e-pasta adresi: modra.jansone@izm.gov.lv

10.

Atbildīgā amatpersona

Izglītības un zinātnes ministrijas Izglītības departamenta vecākā eksperte Modra Jansone, tālr. 67047973, e-pasta adrese: modra.jansone@izm.gov.lv.