1.

Dokumenta veids

Ministru kabineta noteikumu grozījumi

2.

Dokumenta nosaukums

Grozījumi Ministru kabineta 2016. gada 19. aprīļa noteikumos Nr. 249 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 8.1.3. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt modernizēto profesionālās izglītības iestāžu skaitu" īstenošanas noteikumi"

3.

Politikas joma un nozare vai teritorija

Izglītības un zinātnes politika.

4.

Dokumenta mērķgrupas

Cēsu Tehnoloģiju un Dizaina vidusskolas un Priekuļu tehnikuma izglītojamie, pedagogi un darbinieki, sadarbības iestāde, Valsts izglītības attīstības aģentūra (sadarbības partneris).

5.

Dokumenta mērķis un sākotnēji identificētās problēmas būtība

Tiesību akta projekta mērķis ir nodrošināt Cēsu novada pašvaldības darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 8.1.3.specifiskā atbalsta mērķa „Palielināt modernizēto profesionālās izglītības iestāžu skaitu” ietvaros īstenotā projekta ietvaros uzņemto saistību pārņemšanu.  

6.

Dokumenta izstrādes laiks un plānotā virzība

Noteikumu projekts tiks virzīts izskatīšanai Ministru kabineta tuvākajā Ministru kabineta sēdē vienlaikus ar Ministru kabineta rīkojuma projektu „Par Cēsu Tehnoloģiju un Dizaina vidusskolu”.  

7.

Dokumenti

Noteikumu projektsanotācija.

8.

Sabiedrības pārstāvju iespējas līdzdarboties

Aicinām iepazīties ar noteikumu projektu un iesniegt atzinumu.

9.

Pieteikšanās līdzdalībai

Zenta.Ilkena[at]izm.gov.lv

10.

Atbildīgā amatpersona

Izglītības un zinātnes ministrijas

Struktūrfondu departamenta

vecākā eksperte Zenta Iļķēna